Syrské vládní, ale v menší míře i opoziční síly se dopouštějí násilí, týrání a mučení. V Homsu „probíhá etnická čistka křesťanů“ prováděná členy „Brigády Faruq“, která je údajně blízká Al-Káidě. Agentuře Fides to oznámila syrská pravoslavná církev, k níž náleží 60 procent křesťanů v Sýrii. Ozbrojení militantní islamisté – uvádí se ve zprávě – vyhnali již 90 procent křesťanů z Homsu a násilím zabavili jejich domovy. Podle zdrojů blízkých pravoslavnému metropolitovi šli radikálové ve čtvrtích Hamidija a Bustan al-Divan ode dveří ke dveřím a nutili křesťany k útěku, aniž by jim poskytli možnost vzít si své věci.

 

Papežský vikář v Aleppu msgr. Giuseppe Nazzaro řekl agentuře Fides: „Nemáme žádné zdroje, které by mohly tuto informaci přímo potvrdit, ale můžeme říci, že tyto poměry začínají prolamovat bariéru mlčení tvořenou až dosud tiskem po celém světě. Za takovýchto podmínek islamistické a teroristické skupiny velice rychle postupují.“ Vikář se znepokojením vzpomíná na některé nedávné události: „Minulou neděli poblíž školy bratří františkánů v Aleppu explodovalo auto naložené trinitrotoluenem. Jen zázrakem nebylo žádné z dětí navštěvujících katechetické středisko u kostela svatého Bonaventury zraněno: pouze proto, že jeden františkán vycítil nebezpečí a poslal děti domů o 15 minut dříve než obvykle. Další bomby vybuchly v Damašku. Je to zlé znamení pro náboženské menšiny.“ O nejbližších vyhlídkách vikář říká: „Jsem přesvědčen, že se může vrátit mír, neboť my křesťané spoléháme na neustálou modlitbu.“

 

Zdroje agentury Fides uvádějí, že jezuité, kteří se rozhodli zůstat v Homsu, vydávají hrdinné svědectví: slíbili, že budou přinášet útěchu a humanitární pomoc lidem v nouzi, a i nadále plní své poslání a stávají se „staviteli mostů“. Duchovní tvrdí, že se snaží nabádat k toleranci, kulturnímu a náboženskému pluralismu, snaze o dialog, odmítání násilí a vyzývají k respektování lidské důstojnosti a hodnot evangelia. Jezuité v Sýrii jsou zapojeni do služby mladým lidem a uprchlíkům, věnují se vzdělávání dětí i dospělých, mezináboženskému dialogu a projektům na rozvoj venkova.