Eurokomisařka Viviane Redingová (z Lucemburska) oznámila něco, z čeho plyne, že život v Evropské unii bude zase o pořádný kus spravedlivější! Evropská komise rozhodla, že v dozorčích a správních radách firem s ročním obratem ekvivalentu více než 1 250 000 000 Kč kótovaných na burze bude muset být nejméně 40 procent žen; (a kdyby tam byly samé ženy, tak nejméně 40 procent mužů); to vše do konce roku 2020, u státních firem do roku 2018. Kdyby někdo nevěděl, kde najít vhodné ženy, Brusel vypracuje už brzy jejich celoevropský seznam (to není vtip, to Redingová opravdu oznámila!). Pozorohodné – a pro buselské pokrytectví právě typické – je, že komise si troufla jen na nevýkonné funkce...

I když toto komisní rozhodnutí ještě musí být schváleno Evropským parlamentem a národními vládami – nikdo o tom, že vstoupí v platnost, ani v nejmenším nepochybuje. Nic se nemůže nechat svému přirozenému vývoji, přece! Všechno se musí řídit. Ideologicky.

Sbíral jsem odvahu, abych dokázal napsat něco v tom smyslu, že je to krok docela bláznivý – ale zjišťuji, že nejsem sám, kdo si to myslí: i toto slovo se již v reakcích objevuje. Reakce jsou převážně negativní – natolik negativní, až mě to překvapuje; zdá se, že bruselského sociálního inženýrství už začínají mít dost i lidé jinak ještě docela eurozaslepení... Své nulové nadšení z tohoto počinu kroku dala najevo i německá kancléřka Angela Merkelová – vcelku paradoxně, protože právě ona je bojovnice číslo jedna za co největší centrální regulaci, ale i logicky, protože právě ona se dokázala dostat na nejmocnější pozici v Evropě bez jakéhokoli zvýhodňování a kvótní regulace...

Eurokomisařka Viviane Redingová (ta z Lucemburska) oznámila – jelikož Evropská unie všechno ví – že dosud je na místech, o která jde, jen 14 procent žen. Zdůraznila, že se tak zmarní spousta talentů, jelikož mezi absolventy vysokých škol v EU je převaha žen: 60 procent.

Bruselské struktury jsou zcela jistě bláznivé. Na štíru s logikou. S elementární logikou. Copak někdo může s vážnou tváří tvrdit, že každý absolvent vysoké školy má na to, aby dobře vládl velké společnosti? A pokud je mezi absolventy vysokoškolského studia převaha jednoho pohlaví, tedy žen, nemělo by se to řešit? Například kvótami? Proč převaha žen je znakem talentu pro danou věc – ale převaha mužů nikoli!?

Po celá staletí bylo lidem – a to mužům jako ženám – vcelku jasné, že muži mají pro svoji vyšší agresivitu a ctižádostivost větší předpoklady pro výkon vedoucí funkce (a potvrzuje to i moderní věda: studie o tom, jak působí mužský hormon testosteron, jsou známé a jednoznačné). Ale eurobyrokraté, stejně jako každá jiná nespravedlivá a nedemokratická struktura moci, se dostává do rozporu se skutečností i se zdravým rozumem. Možná již brzy nechá Brusel, jako starověký perský král, za případnou neposlušnost, budou-li bouře, potrestat moře.