Ne, rozumíš, ptám se vážně, koho mám jako křesťan volit za prezidenta?“

Pro mě je těžké vyslovit nějaké konkrétní doporučení... A dvojnásob těžké vyslovit konkrétní doporučení KŘESŤANSKÉ. Kristova církev nemá žádného svého oficiálního kandidáta – a je to tak dobře: církev není politická strana, jednotliví křesťané mohou mít rozdílné názory. A znovu: je to tak dobře, když rozdílné politické názory mají. Někdo je podnikatel, někdo je zaměstnanec – někdo je na podpoře, někdo tu podporu dotuje ze svých daní, bylo by nepřirozené, kdyby se na politických postojích úplně shodli: ale kvůli tomu se ještě nemusí nenávidět a zapírat, že jsou údy jednoho a téhož mystického Kristova těla; politická různost, s úctou k druhému žitá a vyjádřená, není jednotě církve na škodu.

Vyvěsil jsem ve Skleněném kostele příspěvek, který se vyjadřoval ve prospěch Karla Schwarzenberga. Souhlasil jsem s ním, byl vyvážený, spíš přemýšlivý než agitační a dobře vyargumentovaný (http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=2846:a&catid=18:t-prof&Itemid=4). To ovšem neznamená, že bych všem čtenářům Skleněného kostela radil: nutně musíte volit Schwarzenberga. Názory, zájmy i postoje mohou být různé.

Nepřipojil bych se ke kampani „Udělejte něco pro své vnuky, volte českou Babičku, zvolte číslo Jedničku!“ – prostě proto, že si nemyslím, že Zuzana Roithová by mohla, i kdyby se stala prezidentkou, natolik ovlivnit vývoj Česka, aby to „udělalo něco“ pro naše vnuky... Připadá mi absurdní, když dostanu výzvu, ve které se Zuzana Roithová nejdříve chválí, že je „profesí lékařka, v politice zkušená“ a o pár řádek níž se říká, že ji máme volit proto, že: „už nechceme politiky...“ Kampaň, ať už kohokoliv, by neměla aspoň urážet inteligenci voliče...

Jak říkám, je pro mě těžké vyslovit jednoznačné doporučení. Spíše je jasné, koho nevolit. Žádného komunistu ani kryptokomunistu (Dienstbier), ani bývalého komunistu, který se od své chyby jasně nedistancoval (Zeman); žádného rasistu ani kryptorasistu (Čunek – ale ten naštěstí nekandiduje), žádného stoupence Daniela Landy a jiných fašizujících směrů ani bývalého stoupence různých fašizujících směrů (Franz)...

 

 

 

 

Každý musí sám zvážit, nakolik je pro něj přijatelná ideologie (a praxe!!!) různých demokratických stran, třeba ODS – a tím i oficiální kandidát takové strany.

Ale oficiální kandidát České strany sociálnědemokratické je pro mě opravdu nepřijatelný – a myslím si, že žádný křesťan by neměl ČSSD volit – s její nenávistnou rétorikou proti církvi při projednávání církevních restitucí, s jejím billboardem tolik podobným plakátům nacistů a komunistů...

Je jistě kritériem, zda je někdo praktikující křesťan, zejména katolík (přiznat se k tomu je už v dnešní době málem znovu projev hrdinství). Praktikující katolíci jsou mezi kandidáty dva: Zuzana Roithová a Karel Schwarzenberg (je přitom třeba myslet na to, že do srdce ani do hlavy člověka se nevidí a sama účast na životě církve může být různá a různě vážně samotným kandidátem braná).