V z k a z      e u r o s k e p t i k ů m

Tak tohle mě tedy překvapilo. Včerejší noviny Frankfurter Allgemeine přinesly informaci (Wirtschaft, S. 14), že akciová společnost Německá dráha (Deutsche Bahn AG) řeší problémy s nedostatkem peněz tím, že neplatí svým dodavatelům. Některé menší firmy tak ohrožuje na životě... Představil jsem si dlouhé štíhlé vlaky uhánějící po zcela rovné trati mezi velkoměsty, vzpomněl jsem si na rychlé a pohodlné a velmi drahé cestování německou železnicí v místech, kde nemá smysl, aby trať byla rovná, podél Rýna s jeho vinicemi a nesčetnými hrady až do Cách a podivil jsem se. To je morálka vůčidodavatelům jako u nás! Je to zkrátka všude stejné, řekl jsem si (jak píše také J. Petr na jiném místě www.sklenenykostel.net/clanek.php?idclanku=47 v souvislosti s papalášským chováním amerického prezidentského kandidáta Kerryho). Jenže. Neříká se, že by Německá dráha neplatila, jen že platby odsouvá ? a vlastně si tak bere od svých dodavatelů velice levný úvěr. Průměrné zpoždění činí 99 dní.

Čteme pořád o blbé náladě ve východní části Německa a teď už snad všude, o nefinancovatelnosti sociálního pečovatelského státu, o problémech německého hospodářství, ale jsou to problémy malého růstu, ne problémy bídy a krachu; problémy malého růstu velmi bohaté a velmi výkonné ekonomiky (roční růst celonárodní produktivity práce ? 1,8 %, roční inflace 1,1 %; meziroční nárůst blahobytu: 0,7 procenta ? a to je ten problém). Německá legislativa má navíc nástroje, které se starají, aby se nárůst bohatství dostal až k občanovi. Téměř monopolní Německá pošta je například nucena zákonem, aby 0,7 procentního růst promítla ? jako každoročně - do cen. A dohlíží na to státní Úřad pro telekomunikace a poštu.

Kdy budeme na stejné úrovni jako Západ? Čtení západních novin zanechává stále, i když v menší míře, pocit, který byl s touto činností pevně spojen v časech bolševika: že čteme o jiné planetě, které se nikdy ani vzdáleně nepřiblížíme. A to už dnes žijí a působí dospělí mladí lidé, kteří komunismus nezažili a upřímně si jej pletou s jinými zážitky z dobrodružné četby.

Možná by ta evropská integrace, vážení euroskeptikové, měla být ještě větší a ještě intenzivnější. Ale jistě ? jenom v něčem, ne zrovna v otázce manželství homosexuálů.