S t a r á      v á n o č n í      p í s e ň


první zpěv

Neležel tenkrát
ve Svaté
zemi sníh
Nejeli chlapci
na saních
Kraj přesto žil
a čekal tich
Bůh nespěchal
Bůh všechno stih
Jde Josef s Marií
v jejich
šlépějích
už končí hřích
Každý krok jejich
do hlíny Palestiny
už stírá
už stíná
naše viny


druhý zpěv


V zásadě máme pohodu
Jsme finalisté závodu
o štěstí na této planetě

Však nespokojení s blahobytem
(který máme za příliš malý)

ne nejsme bez citu
nosíme si jej do bytu
do svého hradu
na zahradu
kde kvete strom plný světélek


třetí zpěv
 
V zásadě máme pohodu
my uživatelé blahobytu
který se nám zdá příliš malý
Tichou noc pro nás nahlas hráli
Tichou noc celou v Domě slev
v Domě Adamů a v Domě Ev
Tichou noc pro nás vyřvávali
ze všech sil ze všech tlampačů
(chodím tím Domem Nepláču)
a všichni stále kupovali
chodíce zářícími sály
všichni tu atmosféru sáli
atmosféru lásky
atmosféru masky
(z rozhodnutí
i ze zvyku)
kdy láska se nakoupí
kdy láska se nakupí
do nákupního vozíku
láska
jsou nákupy
a nákupy
jsou láska
a láska
jsou nákupy


čtvrtý zpěv

Jde s námi Panna Maria
Jde za nás Panna Maria
Místo nás
kráčí do Betléma
se svatým Josefem

Opakuje si
naše réma
za nás
přes hmotu mlčící
za nás se srdcem na lžíci

Jde Maria stále
ulicemi


pátý zpěv

Jde Panna Maria do Betléma
chudobě vstříc jde
odmítání

Je ale divné že se brání
podivní prostí Betlémani
přijmout těhotnou do domu?
A chystat porod?
Tu pohromu?

Bože! Tos přichystal pro svého Syna?
Bože! Kdepak je
hygiena?

Proč vystavils Bože pokušení
lidi co neměli tušení
koho nechtějí do domu? 
Proč vystavíš rodičku stresu

když odmítání ji žene k lesu
na opuštěné pastviny?


šestý zpěv

Teď tedy jasný
důkaz máme:
vždy je to Bůh
jejž odmítáme
vždy je to Bůh
jejž přijímáme
vždy je to Bůh
jež uvítáme
vždycky je Bůh
o kom to víme
vždycky je Bůh
když netušíme...


sedmý zpěv

Krásný je ale Boží chlév
za městem plným Domů slev

k němuž tisíce let Bůh šel

Dnes
v den radosti Josefa a Marie
té největší radosti jakou kdy

člověk na této zemi měl