V každém člověku je touha po míru a pokoji. Proto každého člověka zasáhla zpráva o válce na východě Evropy. Tato válka však probíhá už několik roků. Mnozí pamatujeme její dramatický začátek i snahu mnohých politiků a diplomatů o vytvoření příměří. Zpravodajství mezitím zaplnila jiná témata. Válka ale v mírnější podobě probíhala dál.
Nedávno jsem četl bolestný povzdech, jak nebylo moudré zrušení předpostní doby v prožívání liturgického roku v životě Církve a tím i v praktickém životě křesťanů. V roce 2022 se nám o několik předpostních dnů postaral Vladimír Putin.
Vladimir Putin k zavelel k útoku. Ale před tímto jeho povelem zavelel prozíravě papež. Poprosil nás, abychom na Popeleční středu obětovali své modlitby a přísný půst za mír v této oblasti. Věřící křesťané tentokrát reagovali okamžitě – modlitbami za mír, dnešní sbírkou na pomoc těm, kteří před válkou opouští své domovy, a dalšími dobrými skutky.
Dobrý Bůh, Bůh pokoje a míru nás určitě vyslyší, zvlášť když své dobré skutky podložíme odříkáním – půstem. Kromě mimořádných výjimek všechny války – i tato – jsou o kořisti, o penězích. Když se válkou vyhrožovalo, vzrostla cena plynu a ropy – bez kterých si těžko současný život dokážeme představit – o 50 procent.
A nyní bych chtěl náš pohled a snahu zaměřit ze vzdálenosti mnoha kilometrů domů. Podívejme se do našeho srdce, do našich rodin. Zde také často probíhá válka. Podívejme se na války, které vedeme my. Na dvě z mnoha. Podle statistik průměrná doba trvání manželství je u nás sedm roků. Dva lidé, kteří se často titulují slovem přítel a přítelkyně, kteří si v období rychle pomíjející zamilovanosti slibují lásku až za hrob a vzájemně si dělají, co si na očích vidí, si vyhlásí válku. Do ní většinou úspěšně zatáhnou příbuzné a známé. Tuto válku „rozumně“ ukončí rozsudek okresního soudu. Jaké jsou následky tohoto řešení? Proč mnoho takových „bojovníků“ na stará kolena říká – bylo to zbytečné, neměl jsem se rozvádět, nic jsem tím nezískal a co všechno jsem ztratil! Další válkou je bitva proti počatému životu a její tragické oběti – zvláště zničený dar mateřství a otcovství.
Je jediná Bohem povolená a pro člověka užitečná válka – boj s pokušením našeho těla, s pokušením světa, v kterém žijeme, a boj s pokušením zlého ducha. Za několik hodin Popeleční středou začne významná čtyřicetidenní bitva. Zbraně – modlitba, půst, almužna jsou rozdány. Kdo zvítězí? Bůh, nebo ďábel? Víme, že vítěz je Bůh. Budu bojovat na jeho straně?
Všemohoucí Otče, v Duchu Svatém tě prosíme, na přímluvu Panny Marie, královny míru, dej nám pro tuto naši válku dar trpělivosti, kterou máme šanci zachránit svou duši a duše těch, které jsi nám ve své lásce svěřil. Skrze Krista našeho Pána. Amen.