Panna Maria říká:

Přestáváte se
modlit hodiny předtím,
než vás mohu začít zahrnovat
dary.

Přicházíte za mnou na návštěvu,
zvoníte u mých dveří, ale
odcházíte tak rychle, že není v lidských silách
otevřít vám –

Nenasloucháte
svému srdci:
kde by vám srdce řeklo,
že máte mluvit – mlčíte;
kde by vám srdce řeklo,
že máte mlčet – mluvíte;
kde by vám srdce řeklo,
že máte naslouchat – voláte na mne,
že jste sami...