I kněží jsou často
ovce bez pastýře
a vlk je jejich
oblíbené zvíře

takže i beránek dnes
ve vlčím rouše chodí
statečně maso kouše

A slzy tvoří moře
kterým se po krk brodí