Tak máme zase nějakou kauzu, tak se o nás zase vysílá a píše!
Ve zprávách ve veřejnoprávní televizi vidím, že se na Hradčanském náměstí v Praze koná jakási commedia dell'arte či co před Arcibiskupským palácem, to prý katolíci protestují proti tomu, jak pan arcibiskup Dominik kardinál Duka vykonává svůj úřad, také prý katolíci píší papeži Františkovi, aby přijal kanonickou rezignaci pana arcibiskupa u příležitosti jeho 75. narozenin ihned, jakmile ji dostane, a neprodlužoval jeho službu. A také mi přišla do mailu pozvánka na veřejné modlitby za pana arcibiskupa a za to, aby jej papež prodlouženou službou pověřil. No, přiznám se, že mě těší, že signatáři petice „proti“ mně ve svém adresáři nemají, a organizátoři modliteb mě ve svém adresáři mají – ale nezúčastním se, prosím, toho ani onoho. Zase vznikají nějaké strany, které jsou proti sobě, zase má některý katolík před očima obraz jiného katolíka jako svého, zavilého, nepřítele, království v sobě rozdvojené nemůže obstát a dům na dům padne...
Pokud se chce někdo za pana arcibiskupa modlit, je to dobře, ale řekl bych, že s tím měl začít dřív. Nepůjdu na žádné modlení, když bych se tím stal jednou za stran nějakého vnitrocírkevního sporu.
A protesty & kritika?
Věnuji se kritice politiky, jak vidím z ohlasů, někdy asi dost drsně (mě to ovšem moc drsné nepřipadá, no, snažím se být ten hlídací pes demokracie – a hlídací pes má, mám za to, jářku, štěkat).
Ale nevěnuji se kritice biskupů. Mám za to, že biskup, nástupce apoštolů, už je tak vysoký úřad v církvi, že za biskupy si odpovídá už Kristus Pán sám – a já nemám nic řešit. „Biskupa buď chválit – anebo mlčet,“ je stará zásada učitelů duchovního života.
Navíc: svaté pravdy Boží máme všichni, a nejen biskupové, v nádobě hliněné, a lidsky řečeno, kdyby člověk začal s kritikou, což nebudu dělat, možná by nevěděl, kde přestat (a možná, což, opakuji, dělat nebudu, když bych začal s kritikou pana arcibiskupa Duky, bych mu nevytýkal tak úplně to samé, co signatáři současné velebné petice...).
Takže: nic neřeším: nestuduji argumenty strany ani protistrany, nezaujímám žádné stanovisko a říkám, že jestli přijme nebo nepřijme kanonickou rezignaci pana arcibiskupa Duky, je věc papeže Františka, ne moje.
Howgh.