Kdy jste se naposled modlili za papeže? Někdo mu vyjadřuje úctu – ale pro někoho, a to spíš pro některé věřící než pro nevěřící anebo nekatolíky – je papež, promiňte mi to slovo, fackovací panák; nenechají na něm nit dobrou. Buší do něho – levičáci zleva, že je moc vpravo – a ti, co jsou napravo, zase ze své strany, že je to modernista... A když Svatý otec vyhlásí Loretánský rok úcty k Panně Marii (a ten rok už běží!), je ticho po pěšině, jako by papež nic nevyhlásil; jako by šlo o to, ho izolovat...
Ne, vážně, kdy jste se naposled trochu soustavněji pomodlili za papeže? Ne jen nějaká prosba v mešních přímluvách... (A i ty jsou, jak velí současný úzus, formulovaná tím způsobem, aby nebyla „jen“ za papeže, ale současně i za všechny biskupy, kněze, jáhny & celý Boží lid.) Kamarád mi poslal odkaz na příspěvek ze stránek Vatikánského rozhlasu, který se mě silně dotkl. Raději ho celý zkopíruji...
Modlitba za papeže je povinností každého katolíka. Musíme ji brát velmi vážně, zejména kněží, kteří připomínají Svatého otce jmenovitě při každé mši svaté - připomíná kardinál Beniamino Stella, prefekt Kongregace pro klérus.
V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas zdůrazňuje, že František od začátku svého pontifikátu při každé příležitosti prosí o modlitbu na svůj úmysl. Kardinál Stella připomíná papežova silná slova při setkání s jezuity na Madagaskaru. V kontextu výpovědi o významu modlitby papež František řekl, že zažívá pokušení, ba že je téměř v obklíčení (assediato) a jedině modlitba Božího lidu ho může osvobodit. Jak konstatoval kardinál Stella, jsou to tajemná slova, která však ukazují, jak velmi se František musí potýkat se silami zla.
„Myslím, že papež často pociťuje tíži tohoto kříže, nazvěme to takto – protože vykonávání Petrovy služby je také kříž. A někdy máme dojem, že nejde pouze o kříž, ale že ve skrytosti, v pozadí jsou také síly zla, které mohou pokoušet i papeže, obkličovat ho, nést ho do temnot, vnukat mu pocit osamocení, únavy… Myslím, že papež cítí také tuto slabost tváří v tvář velké tíži a extrémnímu tlaku ze strany sil zla.“
Na dotaz, za co se máme pro papeže modlit, kardinál Stella přiznal, že on sám mu vyprošuje pokojnou noc, dobrý odpočinek a pohodu ducha. „Všichni totiž potřebujeme papežův živý pohled, úsměv na tváři a jasný rozmysl. Chceme, aby nám hleděl přímo do očí, byl otevřený a usměvavý… Prosím Boha, aby papež měl úsměv na rtech, navzdory těžkostem a únavě,“ dodal kardinál Stella. Na okraj včerejšího 50. výročí Františkova kněžského svěcení dále poznamenal, že kněží by se od papeže měli učit vnitřní disciplíně.
„Musíme skutečně umět skloubit dohromady modlitbu, kontemplaci a přítomnost mezi lidmi. Řekl bych, že papež nás učí této dimenzi kněžského života. Učí nás být muži kontemplace i akce.“
Radio Vaticana 14. 12. 2019 – https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30346