Návštěvu Svatého otce Františka v Demokratické republice Kongo a v Jižním Súdánu velké české televizní stanice, veřejnoprávní jako soukromé, jakož i Český rozhlas zcela ignorovaly. Tak od listopadu 1989 mainstreamová média neignorovala žádnou jinou důležitou událost. Ani milion lidí na mši svaté v Kinshase, jim nestál za jediné slovo... 

Číst dál...

„Co se divíš? Pan papež je profesor!“ usadila mě jednou manželka, když jsem nahlas obdivoval, jak Benedikt XVI. v kázání vysvětlil teologickou otázku, kterou jsem se do té doby trápil. Ovšem: profesory teologie původně byli i Jan Pavel II. a František, o předchůdcích nemluvě. Ale od Benedikta XVI., od jeho slov a gest, se tohle povolání odpárat nedá...

Číst dál...

Pro křesťana nemají být volby rozhodováním vzešlým jen z prosazování jeho sobeckých zájmů. Svým hlasem rozhodujeme i o dalších spoluobčanech, o jejich právech, budoucnosti a jejich dobru. V souladu s tradicí křesťanského myšlení hovoříme o obecném dobru, bonum commune, kam náleží i úsilí o hledání a nalézání spravedlnosti. Zúčastnit se voleb je více projevem občanské zodpovědnosti než občanské povinnosti...

Číst dál...

Život a misijní cesty Karla Spinoly, to je námět na dobrodružný román, ne-li na filmový seriál. Karel Spinola, syn české matky a italského šlechtice, který sloužil u císařského dvora, se narodil v Praze; brzy odešel do Itálie, vstoupil k jezuitům a jako misionář doplul až do Japonska, kde byl roku 1622 v Nagasaki spolu s dalšími druhy upálen. Dnes, 10. září 2022, je to rovných čtyři sta let... Marně prohlížím internet, jestli toto kulaté výročí někdo slaví. Svět má jiné celebrity a památné události...

Číst dál...