V klášteře je komunitní život zároveň lidskou oporou i náročnou askezí. Cožpak diecéze, farnost, Vaše rodiny nejsou taktéž komunitami? Znáte datum narozenin svých kněží, abyste jim popřáli? Poznáte, kdy jsou na konci se silami? Považujete je za bezchybné služebníky, kteří jsou neustále k dispozici, kdykoliv je potřebujete, anebo připouštíte, že jsou hříšníci jako Vy?

Číst dál...

Ve Věčném městě skončilo setkání představitelů biskupských konferencí o pedofilii v církvi. Řekněme si to otevřeně: nikdy v dějinách žádná instituce nenapáchala tolik pedofilních zločinů jako katolická církev; je to ovšem dáno i tím, že jde o instituci obrovskou, celosvětovou – ale stejně.... Modleme se úpěnlivě, aby římské setkání přineslo své plody...

Číst dál...

„Minulý týden při vyšetření zjistili, že naše miminko je mrtvé. Musela jsem jej porodit, ale domů jsme odjeli bez něj… Všichni mi říkají, že pro to Bůh měl nějaký dobrý důvod a že Tim už je u Něj. Snažím se to tak brát, ale je to tak těžké... Jednoho dne Tě zase budu držet v náruči, ale než se tak stane, milý Time, odpočívej v pokoji s vědomím, že tě maminka, tatínek a sourozenci milují!

Číst dál...

O 7. neděli v mezidobí, 24, února, byla ve farním kostele svatého Augustina v Brně (svatý Augustin je i patronem Skleněného kostela) primice otce Marie-Adama, mnicha trapistického opatství Sept-fons ve Francii, rodáka z Brna. Při této příležitosti přebíráme, se souhlasem zpravodaje Augustin, článek napsaný původně pro tento farní časopis.

Číst dál...