Skončila Tříkrálová sbírka 2018. U nás, v okrajové čtvrti Ostravy, byla výjimečná tím, že se chodilo koledovat poprvé v historii. Jednak „nebyli lidi“ a pak také pan farář prosazoval názor, že není dobré k lidem chodit jen tehdy, když po nich chceme peníze. Proto se dlouhá léta Tříkrálová sbírka prováděla formou akademie v kostele, kde vystoupily děti z farnosti, ze školy a kostelní sbor. Ale po povzbuzení ostravskou Charitou jsme si řekli, že letos koledování přece jen zkusíme...

Číst dál...

V senomatské kronice, v zápise z roku 1922, čteme: „Svátek hromnic dne 2. února, mariánské svátky dne 25. března a 8. září zrušeny a nemají býti dále svěceny. Ve školách, dílnách, továrnách od té doby jsou to všední dny. Přes to kat. farář v místě Jos. Chalupský s několika rodinami katolickými svátek světil.“ Ne náhodou se jednalo o svátky katolické. Reakce senomatského faráře P. Chalupského byla k nelibosti místní radnice i pana kronikáře, jasná a odmítavá...

Číst dál...