Sám Sám na lodi Sám v moři Jediný na světě
držím v rukou veslo Nemám cíl 

Uprostřed moře Nevím
jak daleko je k nejbližšímu břehu

Moře je bez ryb i bez chobotnic a hadů
Ptáků se nebe nedočkává

Zelené hvězdy si hrají před mýma očima:
mění svá souhvězdí uzavírají

jiné koalice a registrovaná partnerství
Vedou mě nevedou

Moře je zelené modré černé bílé a indigové
zlovolné nekonečné

bez – břehů

V senomatské kronice, v zápise z roku 1922, čteme: „Svátek hromnic dne 2. února, mariánské svátky dne 25. března a 8. září zrušeny a nemají býti dále svěceny. Ve školách, dílnách, továrnách od té doby jsou to všední dny. Přes to kat. farář v místě Jos. Chalupský s několika rodinami katolickými svátek světil.“ Ne náhodou se jednalo o svátky katolické. Reakce senomatského faráře P. Chalupského byla k nelibosti místní radnice i pana kronikáře, jasná a odmítavá...

Číst dál...