Jméno kardinála Roberta Saraha mě již v minulosti mnohokrát zaujalo v souvislosti s různými zprávami na Radio Vaticana. Čas od času se objeví nějaké nové myšlenky tohoto prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a téměř vždy tnou do živého. U nás od něho vyšly zatím dvě knihy. Možná by bylo dobré nechat se v této adventní době kardinálem Sarahem povzbudit. K čemu? K tichu!

Číst dál...

V roce 2017 vyšla v nakladatelství Prostor kniha Cesty do Utopie o putování českých intelektuálů v době první republiky do Sovětského svazu; tíhnutí velké části kulturní obce k levici a k sovětskému Rusku bylo tehdy nekritické a ochota zapojit se do stalinské propagandy vysoká. Je to přesvědčivý důkaze, že velký intelekt či talent a zdravý úsudek se mohou zcela míjet...

Číst dál...

Počet legálních cizinců v Brně činí 29 476; někteří z nich jsou velmi zajímaví – tak například v Brně trvale žije přes stovku občanů Státu Izrael. Arabů – to každého nejvíc zajímá – je 956 a jsou roztříštění: přicházejí z 18 různých arabsky mluvících zemí; nejvíc pochopitelně ze Sýrie, konkrétně 180 lidí, ale také zde žije třeba 56 Saudských Arabů. K 31. 3. 2017 pobývalo na území Brna také 6669 občanů Ukrajiny; několik z nich jsem učil...

Číst dál...

Jiří Suchý se svěřuje s nejintimnějšími záchvěvy své mysli. Ukazuje tak cestu pro každého, kdo pochybuje a hledá. Vidíme tu Suchého od nejútlejšího věku přes dospívání až po dnešní myšlenkovou dospělost a uvědomujeme si, že jeho životní pouť v tuto knihu logicky ústí. Dozvídáme se třeba, že chodil do náboženství a že ministroval, že ví, co je modlitba. Jiří Suchý je člověkem naší generace, která dostala základy víry v rodině, a chce předat tuto pochodeň dál...

Číst dál...