Česká republika měla k 31. prosinci 2017 10 610 055 obyvatel. Nejsilnější církví v naší zemi je katolická či, chcete-li, římskokatolická církev; podle sčítání lidu z roku 2011 má přes milion dvě stě tisíc deklarovaných věřících, to představuje necelých 11 procent obyvatelstva. S velkým odstupem, o dva početní řády, za ní následují další denominace, ty největší mají deklarovaných věřících o dva početní řády méně: českobratrská církev evangelická 52 tisíc, církev československá husitská 39 tisíc a církev pravoslavná 27 tisíc...

Číst dál...

Žijeme v zemi, kde prezident tu hrozí novinářům maketou samopalu, tu zase říká, že je třeba žurnalisty „likvidirovať“. Prestiž novinářů však opravdu není vysoká, myslím, že proto, že se všichni házejí do jednoho pytle; velký respekt si však zaslouží práce mnohých z nich, zejména investigativních novinářů. Chtěl bych se dnes trochu blíže podívat na místo, kde se investigativní žurnalistika zrodila – je jím hnutí takzvaných muckrakers neboli „kydačů hnoje“ v USA; američtí historikové žurnalistiky je kladou do let 1902–1917.

Číst dál...

Květnové divadelní představení Naše násilí, vaše násilí s blasfemickou scénou Ježíše Krista znásilňujícího muslimku vyvolalo množství protichůdných reakcí. Je proto vhodné si položit několik otázek, například, jak je možné, že nikoliv materiální zájmy, mocenský boj, ale vyjádření v podobě dramatického díla rozpoutalo otevřený konflikt...

Číst dál...

Pohlédneme-li na náboženství, která se nehlásí k Ježíši Kristu, pak tradiční mezi nimi je především judaismus. Ten byl ovšem takřka úplně zničen holocaustem. Federace židovských obcí uvádí, že registruje 3000 členů; přitom lidí etnicky židovského původu je několikanásobně více. K islámu se přihlásilo 3500 věřících, především přistěhovalců...

Číst dál...