Vážená redakce,
 
obracím se na vás s dotazem a prosbou. Studuji na Univerzitě Karlově magisterský obor Mediální studia. V rámci předmětu Alternativní média máme za úkol po dvojicích prezentovat různé skupiny/druhy alternativních médií. „Alternativní médium“ chápeme jako „doplněk“ médií mainstreamových, jako média např. komunitní, zaměřená na určitou skupinu apod. – přestože je dnes termín „alternativní média“ dnes dosti zdiskreditován weby typu Protiproud a jinými, v jeho širším pojetí do něj zcela jistě spadají i média křesťanská. Právě ta jsou tématem našeho referátu, ve kterém bych se svou kolegyní ráda blíže popsala jednotlivá křesťanská média, mezi nimi právě i Skleněný kostel. V prezentaci bychom rády krátce nastínily jeho obsah, cílovou skupinu, případně smysl fungování. Ideálně pak také praktické okolnosti fungování média (velikost redakce, způsob financování). Chtěla bych vás proto požádat, zda byste byli ochotni odpovědět nám na několik otázek, ze kterých bychom pak mohly při prezentaci čerpat. Jedná se o prezentaci v rámci přednášky, kterou navštěvuje cca 20 studentů, přítomno ale bývá méně.
 
(dvě studentky, jména neuvádíme) 
 
 
Otázky a odpovědi
 
Označili byste se za alternativní médium? Pokud ano, z jakých důvodů?
 
Skleněný kostel je určitě alternativní médium, a to alternativní ve všem: přirozeně náboženské v jedné nejateističtějších zemí světa, křesťanské v zemi, kde se odporem vůči křesťanství (viz restituce) dají vyhrát volby, a je to médium politické v národě, kde většina lidí už politiku nesleduje, médium spíše pravicové v národě spíše levicovém, médium, které se (aniž by to chtělo anebo vyhledávalo!) zcela pravidelně ocitá v táboře, těch, kdo tvoří politickou menšinu (anti-Zeman, anti-Babiš). Médium bez obrázků a bez videí, založené jen na textu (!!!), médium bez diskusního fóra. A tak by se dalo pokračovat...
 
V čem vidíte smysl fungování vašeho webu?
 
Smyslem naší práce je hledat; ovšem hledat s vědomím, že člověk je bytost obdařená nejen inteligencí, a to tou největší inteligencí ze všech tvorů na zemi – leč také svobodou rozhodování, jakou nemá žádné jiné stvoření na zemi, a rovněž svědomím – což jej vede k tomu, že se začasté chová jako sebevrah či vůl, a to ten nejvolovatější vůl ze všech volů na zemi. Že tedy hledá-li člověk sám, bez Božího vedení, tak v tom nejlepším případě nenajde nic moc, v tom horším zlo. Hledáme tedy především Boha a Boží vedení, a to i pro věci zcela světské a profánní. Neříkám, že úspěšně, ale snažíme se.
 
Kolik členů má redakce, popř. kolik lidí  přispívá k tvorbě obsahu ?
 
Počet členů redakce je v řádu jednotek, počet těch, kdo  přispívají k tvorbě obsahu, v řádu desítek.
 
Není-li vám na obtíž to sdělit - jaká je návštěvnost webu?
 
Návštěvnost není ani v tom nejmenším srovnatelná s velkými mainstreamovými weby.
 
Jaký je způsob financování vašeho média?
 
Dary.
 
Jaká je vaše cílová skupina, koho podle vás nejvíce oslovujete? (Je zřejmé, že křesťany, ale pokud by se dalo více specifikovat, budeme rády.)
 
Budete se možná divit - ale nemáme žádnou cílovou skupinu. To je dáno tím, že nezávisíme na reklamě a tudíž si můžeme „dovolit“, že – třeba – neoslovíme vůbec nikoho. Píšeme podle svého vědomí & svědomí – a jednotlivé články pouštíme po větru jako babí léto, doufajíce, že svoje čtenáře si najdou. Pravda ovšem je, že Skleněný kostel oslovuje především křesťany – a spíše katolíky a mezi nimi ty, kteří jdou v linii papeže Františka.