Jedním ze znaků populismu je, že je nelogický; respektive: je logický jen na první pohled – ale jeho kroky neobstojí už při prvním stání před soudem rozumu; a ani nemohou, protože nic neřeší. Dalším ze znaků populismu totiž je, že umí palčivé problémy identifikovat (což není velký kumšt, palčivý problém je zpravidla cosi, co je moc dobře vidět, to jen pro často praktikovanou pštrosí politiku současných vlád se může pojmenovávání problémů jevit jako velký intelektuální výkon) – ale neumí nic řešit. A ve skutečnosti ani řešit nechce, protože – a to je další ze znaků populismu – jeho nepřítelem je harmonie, klid, dobré fungování věcí; populismus žije z velkých a těžko řešitelných věcí tak, jako parazit žije ze svého „hostitele“.
Že populista problémy ve skutečnosti řešit nechce, ovšem neznamená, že pokud získá moc, nepodniká rázná opatření; ta ovšem situaci neřeší, nýbrž spíše jen zhoršují.
Znovu to předvedl Donald Trump, když náhle a bez přípravy zakázal vstup do USA občanům sedmi převážně muslimských zemí: Iráku, Sýrie, Íránu, Libye, Somálska, Súdánu a Jemenu; výběr je to v logice populismu logický: jde o státy, o kterých se v amerických médiích v souvislosti s islámským terorismem a válkami nejvíc mluví; nelogické je jenom, že chybí Afghánistán – to nevím proč, ale snad jenom proto, že by narušil sedmičku, číslo sedm je přece takové hezky symbolické. Opatření platí devadesát dní.
Je to Trumpův způsob naplňování předvolebních slibů: slíbil, že postaví zeď podél celé hranice s Mexikem, tedy v délce skoro tří tisíc kilometrů – a jak se zdá, pár kilometrů přece jen postaví; slíbil, že zakáže přístup do USA všem muslimům – a skutečně: na devadesát dní zakázal přístup muslimům ze sedmi zemí.
Oficiálním motivem kroku je boj proti terorismu. Má snad prezident nějaké informace o zvýšené hrozbě terorismu z těchto zemí právě teď? Neřekl. A zprávy o tom, že právě za devadesát dnů nějaké nebezpečí pomine nebo se zásadně zmenší? To už teprve ne.
Jde skutečně jenom o populistické gesto.
Trumpův exekutivní příkaz platí i pro osoby, které už mají platné vízum, působí tedy právní nejistotu; vztahuje se i na občany těchto zemí, kteří mají současně občanství USA, jde tedy o Američany, kteří nemohou navštívil svou vlastní zemi, jistě krok protiprávní... To vše je součástí záměru: nelogické kroky populistů se vyznačují také nelogickým radikalismem; cílem je ukázat, že populista se nebojí, že se nezastaví jen tak před nějakou překážkou.
A typickým rysem je i bezohlednost: pomysleme jen, do jakých problémů náhlostí a nepřipraveností tohoto kroku dostal Donald Trump americký bezpečnostní aparát.
Bylo by možno takto analyzovat každý z dosavadních pěti exekutivních příkazů Donalda Trumpa: ale v tomto je jeho populismus nejryzejší a nejnápadnější.
Ovšem jde jen o první vlaštovky. Ještě se dočkáme krkavců a supů.