Jestli ukazuje Viktor Orbán diktátorské sklony, to nevím, ale vidím, že maďarští voliči měli rozumné důvody, proč jej volit.

Pokud jde o ekonomiku, během čtyř let vlády socialistů Ference Gyurcsányho v letech 2006–2010 narostl dluh Maďarska z 64 % HDP na 79,7 % HDP, za Orbánovy vlády klesl na 72,4% v roce 2017, a to za souběžného snižování daní. Není to nic moc, pokud vezmeme v úvahu rostoucí ekonomiku, ale z evropského hlediska je to malý div. V těchto letech klesal poměr vládního dluhu k HDP jen v Německu, Česku, Dánsku, Irsku, Litvě a Maltě, v sedmi státech z 28 evropských států, ačkoliv HDP rostlo ve 23 z 28 států.

Jesliže Viktor Orbán použil amerického finančníka George Sorose jako symbol, proti kterému se vymezil, chtěl bych připomenout, že mu to sám Soros usnadňuje. Podporuje šíření genderové ideologie, potratové organizace a homosexuální lobby po celém světě, a když mu zbyde volná chvilka, úkoluje ministryni zahraničí USA, jak víme díky uniklým e-mailům ze schránky Hillary Clintonové. Těžko si představit čtenáře Skleněného kostela, který se se Sorosovou agendou ztotožňuje. 

Má s ní problémy i Stát Izrael stejně jako USA (Soros významně financoval kampaň Hillary Clintonové a kupoval si vliv na zahraniční politiku USA, snažil se ovlivnit obsazení soudů), Velká Británie (zahraniční dárci neměli dávat peníze jednotlivým stranám kampaně o brexitu, což Soros porušil) či Irsko (irské právo zakazuje přijímat na domácí kampaň peníze od zahraničních dárců nad 100 eur, Soros tam podpořil potratové skupiny). Izraelské ministerstvo zahraničí definovalo Sorosovu činnost slovy: „George Soros soustavně podkopává izraelskou demokraticky zvolenou vládu financováním organizací, které pomlouvají izraelský stát a popírají jeho právo se bránit.“ 

Kromě dalších změn Viktor Orbán vložil do maďarské ústavy i definici manželství jako dobrovolného svazku mezi mužem a ženou. Reakce bruselských orgánů na tuto úpravu byla pobouřená, byla třeba „to řešit“, ale tzv. Benátská komise akceptovala (byť neochotně), že na tuto úpravu Maďarsko má právo.