Přečetl jsem si ve Skleněném kostele článek nazvaný Snad to souvisí s naším ateismem (http://www.sklenenykostel.net/index.php/menu-duch/mala-zamysleni/3803-r2), ve kterém se píše: „Určitě není normální, že desetina dospělých osob v České republice je v exekuci. V evropském kontextu je něco takového ojedinělé. Je dobře – ale jinak by to ani nebylo možné – že zákonodárci tuto situaci konečně jaksi řeší...,“ a souhlasím, že to s naším ateismem souvisí.
Jen bych úvahu doplnil.Před téměř dvaceti lety sháněla moje žena práci, kde mohla, ale se dvěma často nemocnými dětmi to bylo obtížné. Ve schránce se nám objevil leták, že zavedený bankovní dům hledá nové zaměstnance pro finanční poradenství. Manželka si domluvila schůzku, ale trvala na tom, abych se jí také zúčastnil. Nábor probíhal v jedné kavárně a zástupkyně firmy vysvětlovala principy podnikání – a co bude požadovat.Jako jednu z hlavních (snad konkurenčních) výhod uváděla, že k udělení půjčky nezkoumají finanční situaci klienta. Tehdy jsme se zvedli a odešli. Reklamu na půjčky této banky dosud vídám v televizi. 
Příčinou takového množství dluhů a exekucí není jen nezodpovědnost dlužníků, ale také – v nejlepším případě – nezodpovědnost věřitelů, ačkoli vývoj a řada soudních kauz dovoluje předpokládat, že věřitelé půjčují právě s vědomím většího zisku z penále a exekučně zabaveného majetku. Soudy pak vynášejí rozsudky k naplnění zákona a nikoli spravedlnosti, přehlížejí jasně podvodná jednání věřitelů s tím, že to dlužníci koneckonců podepsali.
Ano, v tom vidím souvislost s ateismem. Touha po moci a majetku je silnější než hlas svědomí. Přál bych si ale, aby i věřitelé nesli svůj díl odpovědnosti.