Na oficiálních stránkách hlavy českého státu čteme toto stručné oznámení: „Prezident republiky Miloš Zeman ke dni 31. července 2019 odvolal na návrh předsedy vlády ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. Prezident republiky poděkoval doc. Antonínu Staňkovi za jeho práci, zejména za péči o záchranu kulturních památek, a za odhalení zneužívání veřejných prostředků v resortu Ministerstva kultury. V této souvislosti prezident republiky očekává, že dvě trestní oznámení, která ministr kultury doc. Antonín Staněk podal, budou pečlivě prošetřena.“ Nic víc.
Přitom by člověk očekával aspoň dva tři odstavce nějakého vysvětlení. Tak pro občany České republiky by bylo na místě vysvětlení, proč to trvalo tak dlouho. Pro Zemanovy ctitele by zase bylo třeba vysvětlit, proč prezident najednou splnil slovo a jen tak, jako by nic, skutečně udělal to, co slíbil. Nebylo by – v logice dosavadního chování hlavy státu – o hodně logičtější, kdyby si prezident na poslední chvíli zase něco pěkného vymyslel a ministra Staňka neodvolal?
A nadto, prosím vás pěkně, co ten dodatek? Že prezident „očekává, že dvě trestní oznámení, která ministr kultury doc. Antonín Staněk podal, budou pečlivě prošetřena“? Co je to za řeč? Vždyť přece prezident prohlašoval, že ministra Staňka právě neodvolá dřív, než se obě trestní oznámení vyřeší!
Takhle to celé vypadá, jako by Miloš Zeman snad v něčem ustoupil!
A jako by nedodržel svoji hlavní politickou zásadu, totiž že každým svým krokem způsobí co největší potíže a ten největší možný zmatek!
Ale ne, není tomu tak, prezident svou zásadu dobře dodržel.
Nejmenoval totiž nástupce za Antonína Staňka – a ani ho v příštích zhruba dvou týdnech nejmenuje. A není jisté, jestli ho jmenuje potom. Ani nám nenaznačil, koho. I když návrh na jmenování má jenom jeden...
Od půlnoci 31. července je Ministerstvo kultury bez ministra. No tak ho nahradí jeho náměstek, nevidí problém Andrej Babiš. Jistě, ministra v době jeho nepřítomnosti může zastupovat náměstek, a to při řízení úřadu i na zasedání vlády, kde ovšem nemá hlasovací právo. Jenže to jde jenom za nepřítomnosti ministra. Ne tehdy, když ministr není. Zkrátka: náměstek může ministra zastupovat, ale ne nahradit. Jistě, šlo by to udělat tak, že zatím, po tu dobu, než ČSSD uhne a prezidentovi v jeho personálních požadavcích vyhoví, bude přechodným ministrem kultury jmenován někdo jiný, například předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček – tak, jako to bylo při sporu o ministra zahraničí. Jenže Jan Hamáček už nechce prezidentovi ustupovat. Takže se asi zas jiným způsobem poruší ústava a chybějícího ministra nahradí na pár týdnů někdo, kdo na to nemá pouvoir...
A prezident se zase může spokojeně usmívat.
Ale stejně o nic nejde, nevidí problém Andrej Babiš, vláda má od 1. do 26. srpna dovolenou...