ÚVOD
Ale ano, napíšu o tom. Ale opravdu nerad: vůbec se mi nechce psát o takovém jednání zvolených vedoucích představitelů země, kde žiji. Spíš by se mi chtělo zalézt někam do rohu a jenom se stydět za to, v jakém zemi to žiju.
ÚSTAVA
Článek 74 platné české ústavy hovoří stručně a jasně: „Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.“ Není podstatné, z jakého důvodu, klidně i z důvodu znění vládní koaliční smlouvy, podle které premiér navrhne odvolání člena vlády za druhou koaliční stranu podle rozhodnutí této koaliční strany. O nějakých termínech pro jednání prezidenta není v tomto případě v ústavě řečeno nic – ale každému, kdo je při smyslech, je jasné, že se tím myslí ihned – neboli, jak hezky říkají ústavní právníci, „bez zbytečného odkladu“. V jednom se text ústavy podobá textu Vyznání víry: to, co nikdy nebylo předmětem sporů, je v ní řečeno jen velmi stručně anebo třeba vůbec, je-li to všem jasné a pro všechny samozřejmé, zato tam, kde by mohl vzniknout spor, je takový dokument podrobnější. Text Ústavy se snaží předejít konfliktům a pochybnostem; tak je tam třeba podrobně řešeno, jak postupovat v tak nepravděpodobném a hypotetickém případě, že by v prvním kole prezidentské volby získali dva nebo více než dva kandidáti úplně stejný počet hlasů... Kdyby si ústavodárce dokázal představit současné chování Miloše Zemana, byl by tam možná termín odvolání člena vlády stanoven s přesností na minuty.
LÁNY
Je čtvrtek 4. července, poslední pracovní den před prodlouženým letním víkendem. Jsme v obci Lány ve Středočeském kraji. Na silnici před místním zámkem početní novináři nastavěli roští svých mikrofonových stojanů a naproti čeká houf kamer. Slunečné počasí a palmové listy, které se do záběrů sklánějí ze žardiniéry před zámkem, mohou vzbuzovat dojem, že děj se odehrává v Itálii.
Čeká se na výsledek jednání tří politiků: prezidenta republiky, předsedy vlády a vicepremiéra, současně předsedy druhé ze dvou koaličních stran. Ale kdybych měl třeba někomu z ciziny vysvětlit, o čem měli jednat, upadl bych do rozpaků.
Prezident odmítá splnit jednu ze svých ústavních povinností, a nevidí v tom žádný problém, spíš svoji zásluhu; premiér (který o tuto schůzku požádal), několikrát avizoval, že prezidenta během dnešního setkání přemluví, aby svoji povinnost splnil. Předseda druhé ze dvou koaličních stran říká, že je to záležitost těch dvou, ale pokud prezident nebude jednat podle ústavy, jeho strana možná odejde z vlády. Premiér, který před necelými čtrnácti dny odmítl vzít vážně čtvrtmilionovou demonstraci, která jej vyzývala k demisi, by v tom případě musel odejít kvůli jednání prezidenta, svého nejbližšího politického spojence; ale ten vyhlásil, že v případě pádu vlády jej znova pověří sestavením vlády.
Už je vidět premiér s vicepremiérem. Jednání trvalo déle než hodinu. Oběma politikům se před novináře očividně moc nechce, baví se spolu, jdou co nejpomaleji...
VÝSLEDEK
Premiér prezidenta nepřemluvil. Prezident navrhl za týden další schůzku v Lánech, tentokrát ve formátu předseda druhé vládní strany plus ministr, který měl už zhruba před měsícem být odvolán. Premiér vyjádřil důvěru, že vláda se udrží. Předseda druhé vládní strany vyjádřil v té věci pochybnost.
ZÁVĚR
Lány, zámek prezidenta T. G. Masaryka, se mění v zámek Franze Kafky.