Za prvé: Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.
Za druhé: Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.
Za třetí: Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu, a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.
Připadá vám to málo?
Připadá vám to málo jako výstup z čtvrtmilionového shromáždění občanů?
Mně ne!
Proč by to člověk nepodepsal? A nadto: čím víc lidí toto poselství podepíše, tím lépe se nám bude v této zemi žít, o tom nepochybuji.
Kromě toho, na to nezapomeňme, na Letné taky zazněla čtyři varování, čtyři červené čáry, při jejichž překročení současnou politickou mocí znovu a rychle zaplníme ulice.
Myslíte, že by se předseda vlády Andrej Babiš a prezident republiky Miloš Zeman o letošním třicátém výročí Sametové revoluce chovali tak, jak se chovali, kdyby na Letnou přišlo – neříkejme čísla, ale řekněme: kdyby přišlo zřetelně méně lidí než při posledním shromáždění v červnu? O tom velice pochybuji! Dokonce si myslím, že pan premiér měl kromě řeči, kterou k výročí pronesl, ještě v deskách už napsanou a připravenou jinou řeč, kterou by nás obšťatnil, kdyby Milion chvilek pro demokracii utrpěl co do podpory občanů debakl.
A Miloš Zeman? Myslíte, že by si nenašel nějakou příležitost, aby veřejně zpochybnil všechno, co tvoří podstatu lidskosti, svobody a demokracie – a zase nějak, rafinovaně, jak on to umí, podkouřil despocii od nás na východ? Já o tom nepochybuji. Takhle jen dorazil na Národní třídu jakýsi jeho úředník, jakýsi jeho podržvěnec.
Pozitivní vliv Milionu chvilek pro demokracii je už v tuto chvíli obrovský. Nenápadný, ale obrovský A dále poroste.
Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář ukázal při sobotní demonstraci desky s obrázkem Maxipsa Fíka a odkázal na výrok této večerníčkové postavy, že je hodnej pes, ale moc velkej pes. Hlídací pes.
Slyšíme v posledních dnech hlasy, které – s různým přízvukem a tu s větší, tu s menší otevřeností – žádají Milion chvilek pro demokracii, aby se transformoval v politickou stranu.
Od toho, a to říkám jako vážně pronášenou modlitbu, od toho Milion chvilek ochraňuj Bůh.