Předmět: Prosba o zapojení se do duchovního boje proti uskutečnění festivalu s názvem „HELL FAST ATTACK“ v Brně

Bratři a sestry!

Naléhavě vás prosíme o zapojení do duchovního boje proti uskutečnění festivalu s názvem „HELL FAST ATTACK“ – Peklo útočí rychle.
Akce se má uskutečnit v termínu od 26.–27. 6 2015 v Brně-Bystrci (Obora) v monstrózním rozměru.
Vyslyšme prosím prosby a volání o pomoc věřících z farnosti Brna-Bystrce, zvláště pokud je zde reálná hrozba a snaha zasvětit Brno a naši zemi Božímu nepříteli, jak to zdůrazňuje níže uvedený email.
Opakovaně se věřícím daří tyto akce modlitebními řetězci a posty překazit a eliminovat, např. nepřízní počasí.
Vhodný způsob duchovního boje jsou modlitby novény, mše svaté na tento úmysl, modlitby ve společenství, půst a stěžejní je adorace před Nejsvětější svátostí.
Zvláště prosíme kněze a řeholní komunity o ustavičnou adoraci na tento úmysl.
Bratři a sestry, spojme se a prohlašujme společně vítězství našeho Pána Ježíše Krista.
Společenství nadačního fondu Creda
www.credonadacnifond.cz
www.duchovniobnova.cz
 
E-mail od Markéty Marie a farníků z Brna Bystrce
Milost všem a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista!
Obracím se na ty z vás, kteří by modlitbou chtěli bojovat proti zlu, které se na nás chystá opravdu ve velkém. Koncem června má v Brně (Obora) proběhnout festival „HELL FAST ATTACK“ – Peklo útočí rychle. Opravdu příhodný název, spousta mladých lidí, kteří se tam chystají, ani neví, v jakém jsou v ohrožení. Zde je odkaz, ale ani moc nedoporučuji se na ty stránky dívat. 
http://www.hellfastattack.com/
Má přijet cca 15–20 „hudebních“ skupin od nás a z okolních zemí (několik z Ukrajiny), aby zamořily naši zemi a především lidské duše svým smrtícím jedem.
(Začátek v pátek 26. 6. v 16. 30 hod. – závěr sobota 27. 6. po půlnoci.)
Jistý jáhen mi k tomu napsal:
Produkce tohoto ražení, které přímo oslavují Satana, jsou ve skutečnosti obřady a rituály, skrze které přichází jeho nadvláda nad tímto světem. Brno je známé jako středisko a mocná satanistická základna, ale tímto festivalem získává minimálně evropsko-regionální rovinu. Zcela otevřeně a zpupně chce Zlo triumfovat nejen nad dušemi, ale i nad územím, které chce tímto prohlašovat a nárokovat pro sebe. Vůbec bych se nedivil, kdyby pod pláštíkem tohoto satanistického festivalu nechtěli jeho organizátoři vyhlásit Satanovu vládu nad naší vlastí. Je to i otevřený útok na zaslíbení a zasvěcení Božímu Dětství pro Českou republiku, o které se snažíme usilovat my. Považujme to jako výzvu k boji. Ježíš nás učí, že takovéto mocnosti Zla nelze vyhnat jinak, než modlitbou a postem. Je potřeba spojit své síly s Duchem Svatým a s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněn ému Srdci Panny Marie. Tento boj není jen náš, ale i celého nebe. Nebojme se, jestli nás není mnoho (1 Moj. 18, 32). Ježíš už zvítězil nad satanem, my pak prohlašujme toto vítězství a nabídněme se jako prostředníci Jeho milosti a moci.
Spojme se prosím v modlitbě a postu.
Markéta Maria