V promluvě z neděle Božího milosrdenství jsme si připomněli, od čeho především nás chce milosrdný Bůh zachránit – od pekla. Druhý den na to ve věznici, kde sloužím jako kaplan, jeden „loupežník“, který často připomíná své znalosti Bible – pronesl řeč o tom, že peklo neexistuje, protože Bůh je láska. A tak se nedělní promluva hodila, a navíc bratr dostal za úkol, aby spočítal, kolikrát Pán Ježíš v Písmu mluví o pekle a varuje nás před ním.
A Ježíš nejen varuje, on nás zachraňuje! A přitom ponechává člověku svobodu. Rozjímáme v tyto velikonoční dny o neuvěřitelném růstu počtu věřících v Krista před dvěma tisíciletími. Lámeme si hlavu s tím, proč počet věřících i duchovních povolání v současnosti dramaticky klesá. Vymýšlíme nové nápady, jak to napravit. Jeden z posledních vypadá velmi přijatelně: zrušme náboženské povinnosti: povinná nedělní mše svatá, povinná měsíční svatá zpověď, pro přijímající Krista, povinné posty, nezdůrazňujme sexuální morálku, a když mladí chtějí přijmout svátost manželství na louce, tak jim to povolme.
Je toto láska? Láska, kterou chce Bůh? Nebo je to jen takzvaná opičí láska?
Jaká je láska, kterou vyžaduje Pán Ježíš po Petrovi, který podlehl strachu o svůj život a zapřel třikrát Krista? Jaká je láska, kdy Petr naplněn Duchem Svatým prohlašuje: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi!“ Pro pochopení: kolik povinností takřka všichni lidé plnili v uplynulých dvou létech, jen aby si uchovali naději na zdraví a pozemský život, což stejně za několik roků skončí! Jak se zbavujeme plnění povinností lásky a nemyslíme na věčnost! Co je pravá a skutečná lásky k Bohu a člověku?
Jeden bohoslovec kdysi řekl: „Náboženství se chápe jako vědomosti a povinnosti. Proto se ho lidé rádi zbavují. Ale náboženství je přece především vztah.“ Jeho učitel mu řekl: „Láska, to je znalost, péče a trpělivost.“ A láska je nejkrásnější vztah a znalost = vědomosti a péče = pravidelné plnění povinností. A je to jasné!
Všemohoucí Otče, v Duchu Svatém tě prosíme, na přímluvu Panny Marie – dej nám více víry, naděje a lásky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.