Ve čtvrtek jsme slyšeli slova Pána Ježíše: „Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane! vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli nebeského Otce!“ (Mt 7, 21). Jedna z častých námitek proti Bohu, víře v Boha, křesťanství, katolické církvi zní: „Děláte hříchy, vyzpovídáte se z nich a hřešíte vesele dál.“ Celá tato námitka, i když vypadá na první pohled pravdivě, je nesmysl. K tomu, aby Bůh odpustil člověku hříchy, nepatří jen jejich pravdivé vyznání, ale na prvním místě lítost. Kde ji však vzít, kde se dá sehnat? Nedá se koupit v žádném obchodě, ani v žádném e-schopu. Chce to ODVAHU!
Pán Bůh dává člověku odvahu v plné míře. Osm set roků před narozením Krista skrze výzvy odvážného Izaiáše. V době Kristově skrze odvážná slova Jana Křtitele: „Obraťte se, přinášejte ovoce obrácení!“ (srov. Mt 3, 7).
Jak by dopadl Jan Křtitel dnes? Většina lidí by ho vůbec neslyšela. Malý počet – 3,5 % lidí v naší vlasti (ti, kteří jsou dnes v kostele) – jedním uchem tam, druhým uchem ven. Možná by se našel mezi nimi někdo, kdo by jeho výzvy vzal vážně a změnil svůj hříšný život. Ale spíš by se našel někdo, kdo by napsal na Jana stížnost, v které by žádal o jeho usměrnění, umlčení nebo potrestání. Stačí, aby Boží služebník vyjádřil jasný postoj a přesvědčení o mravním učení katolické církve – v kostele nebo v katolické škole – a už je mela! (Nedávný příklad, kdy kněz odpověděl pravdivě na téma potratů v církevní škole.) Obrácení – změna života a hlásání této změny chce velkou ODVAHU!
Kromě příkladu Jana Křtitele můžeme přidat příklad nesmírné ODVAHY tři ze světců dnešního dne.
Svatý Jan Damašský – kněz a učitel církve. S ODVAHOU hlásal věroučné pravdy a s velkou ODVAHOU obhajoval uctívaní obrazů svatých.
Svatá Barbora – panna a mučednice. Jedna ze čtrnácti pomocníků v nouzi. ODVAHA a vynalézavost této dívky bývá znázorněna na jejích obrazech a sochách stavbou věže s třemi okny. Tři okna jejího vězení jí byla znamením její víry v trojjediného Boha. Také její způsob darování života pro víru v Boha – vlastní otec jí setnul hlavu
Blahoslavený Adolf Kolping – s velkou ODVAHOU, proti všem předpokladům a vlastním nedostatkům zvládl studium, stal se knězem a přetvořil tehdy velmi pokleslý život učňů, tovaryšů, dělníků a jejich rodin.
Kde však tuto ODVAHU najít? Když: „Bez naděje víry, bez lásky a síly – žili, kdysi naši předkové, žijí dnes naši přátelé.“
ODVAHU NÁM DÁ BŮH! Bůh je všemohoucí – může nám ji dát! Bůh je milosrdný – chce nám ji dát. Bůh je věrný – dá nám ji. Od nás chce jen jedno – naprosto se svěřit do jeho rukou a chtít žít podle jeho vůle.
Všemohoucí, milosrdný a věrný Otče, děkujeme za příklad všech, kteří s odvahou žili podle tvé svaté vůle. Vyslyš nás, když v Duchu Svatém a na přímluvu Panny Marie, andělů a svatých prosíme o ODVAHU ŽÍT PODLE TVÉ VŮLE. Skrze Krista našeho Pána. Amen.