Jak jsme na tom vlastně s nezaměstnaností? Podíval jsem se na pár statistik a nedalo mi to, abych se nesvěřil čtenářům svého oblíbeného www.

Ke dni 30. 7. 2011 evidoval celostátní Úřad práce ČR 485 584 uchazečů o zaměstnání; ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku jejich počet poklesl o 19 700. Podíl žen je lehce nad 50 procenty. Podporu v nezaměstnanosti pobírá v Česku asi čtvrtina registrovaných uchazečů o zaměstnání. Celostátní míra nezaměstnanosti klesla pod 7 procent.

Mezi Čechy s vysokoškolským vzděláním činí podíl nezaměstnaných 2,7 % (ti přitom tvoří 12,7 % dospělého obyvatelstva), a mezi osobami s úplným středoškolským vzděláním s maturitou 5,2 % (tvoří 33,9 % dospělého obyvatelstva); lidé „vyzbrojení“ výučním listem anebo středním vzděláním bez maturity vykazují nezaměstnanost 7,6 % (35,8 % obyvatelstva). Obyvatelé s pouze základním vzděláním(17,6 % obyvatelstva) jsou nezaměstnaní téměř z jedné čtvrtiny – 24,0 %.

Podíl podnikatelů v České republice činí 17,8 %.

Srovnání s ostatními zeměmi EU nedopadá pro Českou republiku špatně. Podle míry nezaměstnanosti zpracovávané evropským statistickým úřadem EUROSTAT (dostupné jsou údaje za červen) činí nezaměstnanost v Česku 6,2 %, což je méně než průměr v zemích Evropské unie, vyčíslený na 9,1 %. Nižší nezaměstnanost než Česko vykazuje jen pět zemí – Rakousko, Nizozemí, Lucembursko, Malta a Německo.

K situaci mládeže. Ke dni 31. 7. 2011 bylo v České republice zaevidováno 24 462 nezaměstnaných ve skupině mladistvých mezi 15 a 18 léty plus absolventů škol všech stupňů. Počet nezaměstnaných v této skupině ve srovnání s červencem 2010 klesl, ale jen o statisticky nevýznamných 399 osob. Na celkové nezaměstnanosti ve státě se tato skupina podílí 5,0 procenty. To je ve srovnání s jinými zeměmi EU relativně dobré číslo.

Také v České republice se projevuje skutečnost, že problém se získáním zaměstnání mají zejména absolventi mladší než 25 let.

Každý člověk bez zaměstnání je lidský a sociální problém; ale přesto můžeme říct, že nezaměstnanost mládeže nepatří v Česku mezi palčivé problémy země.

Co platí celkově, nemusí však platit v každém regionu a v každém prostředí; myslím zde především na etnickou menšinu Romů. Těch v Česku žije přes 300 tisíc, ale jen nepatrný počet z nich se při sčítání lidu označil za Romy. Konflikty mezi Romy a majoritní populací se v poslední době zostřily. Právě nezaměstnanost – a zejména nezaměstnanost romské mládeže zde hraje klíčovou roli. Nemohu vám však o ní říci žádná přesná data, neboť pro oficiální statistiku Romové neexistují. Máme jen úzce regionální údaje, které hovoří i o třiceti- až šedesátiprocentní nezaměstnanosti. Nemusíme opakovat, že by bylo nepřijatelné třídit lidi podle jejich původu, etnicity či barvy pleti. Ale o Romech bychom měli vědět o mnoho, o mnoho víc.


http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/select_obyvatelstvo
http://portal.mpsv.cz/sz/stat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database