Správy... Takový název zaujme, že? Mě taky zaujal, ale celý název časopisu byl Zprávy ze správy, číslo první. Správou se myslí Správa úložišť jaderného odpadu, tzv SÚRAO, státní instituce, kterou založilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V republice má být, „možná“, jak vždycky dodají, celkem sedm NOVÝCH úložišť jaderného odpadu. K tomu je potřeba říct, že jaderný odpad z naší Jaderné elektrárny Dukovany je uložen v prostoru elektrárny.

„V budově bývalého justičního paláce, dnešní Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, proběhla včera (14. 2. 2012) veřejná diskuze k hlubinnému úložišti. Cílem setkání představitelů státních i občanských organizací, odborníků a zástupců obcí bylo poskytnout aktuální informace, které se týkají celého procesu výběru potenciální lokality pro úložiště. V první části programu probíhala diskuze mezi pozvanými hosty, druhá část se věnovala dotazům z publika.“

A výsledek? Jako by frází „lidé, obce, jednejte rozumně, s chladnou hlavou“ říkali: přestaňte myslet na budoucnost. Kdy se budete moci bránit, to vám ve správný okamžik řekneme, zatím o nic nejde, právo veta určitě budete mít, ale nechtějte se ptát, kdy. Zatím se nebraňte, vždyť přece ještě o nic nejde. Zatím jsme provedli první výzkum hornin, dohodli se na „konečném řešení“, tentokrát ne o Židech, ale že máme sedm lokalit v Česku. Tak mějte chladnou hlavu… První číslo barevného a docela slušně vypraveného „časopisu“ Zprávy ze správy pro jednu ze sedmi nových lokalit, oblast Horka, blízko Jihlavy, je příšerně demagogické. (V centru této „oblasti Horka“ nad budoucím úložištěm je nádherná vesnice Budišov.) Jednejte rozumně, přestaňte myslet, jednejte rozumně, přestaňte myslet, a hlavně se ptejte, neodpovíme vám. Vezměte si příklad z těch, kteří nejsou proti. Ale mezi řádky: vrty, které budeme dělat, zůstanou, „v případě potřeby“, jak píšou při každé informaci, jako budoucí měřicí místa…

Zajímavá je v tom směru informace o spolupráci mezi Francouzi a SÚRAO (na internetových stránkách této organizace), o jednání letos v lednu. Po několika květnatých větách o rozvoji školství následuje doslova: „Posoudili iniciativy uskutečněné v roce 2011 v rámci "společné cestovní mapy" a shodli se na tom, že realizace programu se uspokojivě vyvíjí.“ Jaká společná cesta, to se nedočtete, ani když zprávu rozkliknete pro další informace, dozvíte se pouze, že se bude pokračovat v jakési „cestě“.

Místní, když se vzhledem k tomu ptali, jak je to s radioaktivním odpadem ve Francii, dozvěděli se, že Francie vozí svůj radioaktivní odpad do Německa. Mají vážné pochybnosti, jestli si jej tam Němci nechají. Já také. Tím spíš, že to není tak dávno, kdy médii (na Seznamu) proběhla na kratičko zděšená zpráva, že do Česka bylo nepozorovaně z Německa přivezeno velké množství radioaktivního odpadu a neodborně uloženo poblíž Ústí nad Labem. Spíš si myslím, že je pravděpodobnější, že v rámci unie k tomu Němci přidají i svůj… a místní lidé z Budišova jsou o tom přesvědčení, takhle jim to říkali na sezeních, která byla uspořádána.