Nevím, jak Američanům, respektive jejich tajným službám – ale mně je to jasné (ale zemřelý Tamerlan Čarnajev, padlý bojovník islámu z Bostonu, už to nepotvrdí...).

Copak má logiku, aby mladý Čečenec bojoval za svobodu své vlasti terorem ve státě Massachusetts? Ne, to žádnou logiku nemá. Ale něco se začne rýsovat, pokud do svých úvah vpustíme myšlenku na ruské tajné služby.

Pokud se ruské tajné služby na někoho zeptají Američanů, jako se ptali na bostonského teroristu – a z USA se dozvědí, že s ním není problém, a pak se tentýž člověk odebere do jižního Ruska a stráví tam půl roku v prostředí radikálního islámu – a zas se vrátí do USA, kde se mu, jak napsal mnohokrát na Facebooku, nelíbí, není pro mne myslitelné, že by takový člověk nebyl pod úplnou kontrolou ruských tajných služeb...

Je mi jasné, že prostředí radikálního, fanatického islámu ve všech těch malých republikách na severním Kavkaze mají ruské tajné služby dnes infiltrované zcela DOKONALE, že žádnému islámskému aktivistovi z tohoto regionu ani moucha na nose neusedne, aby to ihned nevěděl i Putin, je mi jasné, že je tam dnes nemálo učitelů radikálního islámu, které řídí přímo sám Kreml... Imperiální politika, a ruská obzváště, má své konstanty, má svou zvrhlou logiku...

Mladý Kavkazan, nespokojený v Americe, nenávidící Rusko, hledající pravou islámskou víru, mohl být snadno svými – Putinem řízenými – islámskými učiteli veden k tomu, aby zabíjel občany USA...

Otázka je, jaký může mít kremelská vládnoucí garnitura zájem na tom, aby v USA umírali nevinní lidé.

Ale pokud známe mentalitu a metody sovětských tajných služeb a jejich způsob prosazování vlastních zájmů, jejich absolutní pohrdání lidským utrpením a hodnotou lidského života, pokud si uvědomíme, že Vladimir Putin je bývalý důstojník KGB, který působil roky v zájmu Ruska tajně v zahraničí, pokud si připustíme tu smutnou skutečnost, že dnešní Rusko je přímým pokračovatelem komunistického Sovětského svazu kapitalistickými prostředky – můžeme alespoň spekulovat... Důvodně spekulovat... Nesmíme při tom nikdy zapomenout, že ruský šachista myslí i za roh, v kombinacích kombinací...

Co nejlíp přinutí Američany, aby začali s Ruskem víc spolupracovat i v politické rovině, aby začali zavírat oči nad porušováním lidských práv v Rusku? Aby přestali přijímat zákony proti nositelům tohoto porušování (Magnického zákon)? Nejlépe pocit, že ruskou vládnoucí garnituru potřebují k zajištění své vlastní bezpečnosti.

A už to začíná zabírat: Obama děkuje Kremlu za jeho nabídku spolupráce...