Několik poznámek, několik málo mých výpisků z lednových projevů papeže Františka, co mě v nich zaujalo, pokud jsem je zachytil...

F. Sch.  

Na Nový rok při homilii u svatého Petra papež hovořil o naději – vyzvedl naději nikoli naivní, „která si představuje budoucnost lepší jenom proto, že je budoucností“.

Připomněl také „sensus fidei“ Božího lidu, „který se nikdy, nikdy jako celek nemýlí...“.Dne 3. ledna 2014 se papež František setkal v kostele Il Gesu s více než dvěma stovkami jezuitů. Kromě jiného jim řekl: „Každý z nás jezuitů se musí zříci sám sebe. Jsme povoláni k tomuto ponížení.“ „Deus semper maior – Bůh, který nás stále překvapuje. Není-li překvapující Bůh středem, je Tovaryšstvo dezorientováno.“ A upozornil, že moc církve není v ní samé, v jejích skvělých racionálních plánech, nýbrž skrývá se v hlubokých vodách Božích...Začátkem ledna také vyšla v jezuitském časopise Civilta Cattolica část záznamu z tříhodinové diskuse při setkání papeže Františka se dvěma sty představených mužských řeholí, jež se uskutečnilo už 29. listopadu 2013; několik myšlenek:

Musíme formovat srdce, jinak formujeme malá monstra a potom ta malá monstra formují Boží lid. To mi skutečně nahání husí kůži.“

Prioritou řeholního povolání je prorokovat království vhod i nevhod, pokušením pak je předstírat prorocké povolání, když je nemám.“

„Větší nebezpečí než chyby je zahořknutí.“

My biskupové musíme pochopit, že řeholníci nejsou pomocným materiálem.“Dne 4. ledna bylo zveřejněno papežovo poselství pro postní dobu; citát: „Láska spočívá v tom, že všechno sdílí s milovaným.“Nikdy nesmíme zacházet s konflikty jako manažeři, musíme zapojit srdce. Musíme konflikty pohladit.“ (5. 1. 2014)Nesmíme formovat úředníky nebo správce.“ (5. 1. 2014)

 

Křesťan je muž či žena, jenž umí bdít nad svým srdcem.“ (7. 1. 2014)Hlásat evangelium bez toho, že bychom profitovali ze svého křesťanství...“ (7. 1. 2014)Středa 8. 1. 2014: první generální audience v roce 2014, asi 50 000 účastníků; papež začal cyklus katechezí o svátostech. Vyzval přítomné, aby si zjistili datum svého křtu, „jeho neznalostí riskujeme ztrátu paměti“. „Jsme povoláni žít svůj křest každý den.“Jen člověk silné víry je schopen adorovat.“ (10. 1. 2014)Je tolik křesťanů s rozředěnou, slabou, nevelkou nadějí.“ (10. 1. 2014)Staří a mladí jsou nadějí světa.“ (13. 1. 2014)Světskost změkčuje srdce – ale špatně. Měkké srdce není nikdy nic dobrého. Dobré je srdce otevřené evangeliu.“ (17. 1. 2014)...beránek neukazuje drápy a necení zuby...“ (19. 1. 2014)K Týdnu modliteb za jednotu křesťanů: „... abychom s radostí rozeznávali Boží dary přítomné v jiných společenstvích.“ (22. 1. 2014)Přítomnost ženy v domácnosti se ukazuje jako potřebnější než kdykoli předtím.“ (25. 1. 2014, při přijetí pro Asociaci italských katolických žen)Křesťan bez církve je nemyslitelný.“ (30. 1. 2014)Člověk, který není pokorný, nemůže cítit s církví.“ (30. 1. 2014)