V křesťanském prostředí jsou velmi časté negativní názory na Pirátskou stranu. Toto je moje kopí zlomené za piráty. Piráti jsou mladí a jistě v lecčems podléhají silným negativním módním trendům – ale nejsou v tom vlastně horší než jiné strany. Jsou však upřímní. Mají opravdovou vůli sloužit společnosti, tak silnou, jak jsem to ani nezahlédl u nikoho jiného...

Číst dál...

Zdá se, že rasismus je jedno z témat letošního roku… Překvapuje mě, jak živá je mezi mými českými spoluobčany debata o černoších; dostal jsem k tomu z různých stran množství velmi ošklivých textů. Běžná komunikační strategie je taková: řekne se „Já nejsem žádný rasista, ale“– a pak následuje tvrdě rasistický výrok. Tak například mi přišly od kohosi údaje, jak málo je černých šachových velmistrů – a co že z toho jako plyne. Co z toho plyne? Že černosši jsou méně inteligentní???

Číst dál...

Poslanecká sněmovna propustila do druhého čtení návrh na navýšení státního dluhu na 500 miliard korun; stalo se tak po zhruba pětihodinové, vůči vládnímu návrhu většinou velmi kritické debatě, jejíž věcnost a vysokou úroveň ve svém závěrečném slově pochválila i sama ministryně financí...

Číst dál...

Když uvidím obrovský baner s tváří Milady Horákové a nápisem ZAVRAŽDĚNA KOMUNISTY – má první, spontánní reakce je, že se leknu: To ne, tohle se přece nesmí, komunisti se budou mstít! Tak mne ovlivnily roky prožité pod vládou KSČ... Teprve druhá myšlenka je: Vždyť je to pravda – a je dobře, že je takto veřejně hlásána...

Číst dál...