Mláďátka betlémská!
Co vám mám říci?
Jak se mám k vám modlit?
Na co mohu myslet v souvislosti s vámi?

 

*

Nejste žádné stíny. Nejste symboly. Jste živí, skuteční lidé, jako my, jako já. Už nejste nemluvňátka ani malé děti, v nebi není nikdo jako nemluvňátko, vy jste dospělí a zralí. Jste moudří lidé. Jen jste dospěli až v nebi, a ne na této zemi.

Můžete nám pomáhat.

A když vás prosíme, pomáháte nám.

Ať na vás nezapomínáme, Mláďátka betlémská! Ať se k vám obracíme. A nejenom v tento den.

 

*

 

Svatí Betlémští chlapci, kteří jste skončili tak hroznou a nepochopitelnou smrtí! Svatí Betlémští chlapci, příliš brzy nám rušíte poezii Vánoc, oveček a koled! Svatí Betlémští chlapci, vy dvouletí, kteří už jste dětským způsobem hovořili, i vy novorození, kteří jste ještě nemluvili, uslyšte nás! Chlapci zabití kvůli narození Spasitele – jenž se ovšem později nevyhnul ještě mnohem hroznější smrti, než jakou jste skončili vy, naučte náš důvěře v toho, kterého nikdy úplně nepochopíme – ale kterého jsme povoláni milovat!

 

*

Svaté Betlémské děti, které jste položily život pro Krista, ještě dříve, než jste jej poznali! Pomozte nám!

Lidé se k vám obraceli zejména v dobách, když už si nevěděli rady – jako svého druhu k poslední instanci. Myslím teď na kostel, který vám byl zasvěcen jako svatým patronům ve 14. století v Praze. V době, která byla v něčem ještě horší nežli časy naše, na které si, jistě to slyšíte i v nebi, tak často stěžujeme.

Věřící vám zasvětili kostel, když se mnohým z nich zdálo, že nevědí, komu mohou ještě důvěřovat a na koho se spolehnout a kdy těm nejcitlivějším připadalo, že už se nemohou spolehnout na nikoho, že každý se poskvrnil. Úcta k vám byla voláním o pomoc čistoty, spásy a naprosté nevinnosti. Byli tři papežové a každý z nich útočil na dva ostatní; na velké úrovni stála teologie, bylo jasno o pravdách víry – ale nikdo jako by podle víry nežil. A brzy se v naší zemi rozběsnilo dosud nevídané násilí.

 

*

Svatá Mláďátka betlémská, buďte s námi v této době rozvratu hodnot, zdánlivého konce všech samozřejmostí života i víry!

Buďte s námi!

Orodujte za nás!