Po nedělní (dne 13. března 2022) modlitbě Anděl Páně s věřícími shromážděnými na náměstí Svatého Petra ve Vatikánu se Svatý otec nezvykle ostře a konkrétně vyjádřil k situaci na Ukrajině, k ostřelování dojednaných humanitárních koridorů a jmenoval Mariupol, „mučednické město“, které nese jméno Panny Marie; upozornil, že k zabíjení v tomto městě „neexistují žádné strategické důvody, které by obstály“ – tedy, jiným slovem, že jde už o genocidu, a ne jen o válku – ovšem slovo genocida Svatý otec přímo nepoužil, to si musíme domyslet, užil však výraz „masakr“ – a vyslovil jej s důrazem: „Ve jménu Božím vás žádám: zastavte tento masakr!“
Vyzval k zintenzivnění modliteb za mír.

Plné znění papežových slov podle stránek Vatikánského rozhlasu:

„Bratři a sestry, právě jsme prosili Pannu Marii. Tento týden se město Mariupol, které nese její jméno, stalo mučednickým městem v trýznivé válce, která devastuje Ukrajinu. Tváří v tvář barbarskému zabíjení dětí, nevinných lidí a bezbranných civilistů neexistují žádné strategické důvody, které by obstály: jediné, co je třeba udělat, je ukončit nepřijatelnou ozbrojenou agresi dříve, než promění města ve hřbitovy.
S bolestí v srdci se připojuji k hlasu obyčejných lidí, kteří žádají o ukončení války. Ve jménu Boha, ať je slyšet křik trpících a ať přestanou bombardování a útoky! Ať se skutečně a rozhodně vyjednává a ať jsou humanitární koridory účinné a bezpečné. Ve jménu Božím vás žádám: zastavte tento masakr!
Rád bych znovu vyzval k přijetí mnoha uprchlíků, v nichž je přítomen Kristus, a poděkoval za velkou síť solidarity, která se vytvořila. Žádám všechna diecézní a řeholní společenství, aby se častěji modlila za mír. Zintenzivněte chvíle modlitby za mír. Bůh je pouze Bohem míru, není Bohem války, a ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jeho jméno. Modleme se nyní v tichosti za ty, kdo trpí, a prosme Boha, aby obrátil srdce k pevné vůli po míru.“

Zdroj: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-03/papez-jmenem-bozim-vas-zadam-zastavte-tento-masakr.html