Co je to břemeno? Ve velké většině je to něco, co člověka tíží, tlačí k zemi, jeho nesení je spojeno s velkou námahou. Jsou různá břemena. Ta, která tíží naše tělo, nebo duši, nebo ducha. Apoštolové naplněni a vedeni Duchem Svatým – Láskou – odstranili jedno neúnosné břemeno v životě prvních křesťanů – obřízku (Sk 15,1–2.22–29). Přitom zachovali čtyři břemena, z nichž většina současníků – myslím si – nerozumí ani jednomu. Pokud tomu někdo nevěří, udělejte si pokus – zeptejte se sebe nebo svých bližních: „Co to je smilstvo?“ (Břemeno nadčasové – 6.)
Pán Ježíš ve svých slovech před tím, než podal největší a pro většinu z nás nepochopitelný důkaz skutečné lásky Boha k člověku – smrt na kříži – na nás vložil břemeno. Břemeno lásky. Toto břemeno lásky není člověk schopen nést a unést. Proto Pán slibuje a dává Ducha Svatého, Přímluvce, Utěšitele, Učitele. Ve velké většině to v našem životě je tak, že když se jednoho břemena zbavíme, přichází další. Učme se od Pána Ježíše – po dnešních slovech (Jan 14, 23–29) odchází do Getsemanské zahrady a tam při vidění toho, co bude následovat, vidění břemena kříže a smrti – potí se krví. Mnozí učitelé připomínají, že tento nepředstavitelně bolestný stav nebyl vyvolán strachem z tělesné bolesti, ale především bolestí Kristovy duše, protože věděl, kolik duší jeho utrpení lhostejně odmítne – a skončí ve věčném pekle.
Vyslechl jsem svědectví muže, který nese velmi těžké břemeno – stará se po smrti manželky o postiženého syna. Pro většinu z nás je to nepředstavitelné břemeno. Stačí zmínka po vyšetření u lékaře – je určitá pravděpodobnost, že plod vašeho těla bude tělesně nebo mentálně postižený – a lidé odhazují toto břemeno. Tento muž říká: „Svůj život jsme zasvětili této službě, mnoha věcí jsme se museli vzdát, ale mnohem víc jsme získali. Daleko větší břemeno vidím v tom, že naše zdravé děti opustily Boha. A věřím tomu, že právě na prosby jejich postiženého bratra jim Bůh víru vrátí, že prorazí pancíř jejich nevěry, že se vrátí k víře svého dětství, mládí, víře svých předků. Věřím tomu, že náš syn je pro nás všechny Božím požehnáním.“
To je cesta nesení břemena lásky. Skvělým a pravdivým příkladem je dnešní světice – svatá Rita z Cascie (čti z Kaše). Bývá znázorněna s trnem z Kristovy koruny v čele a se symbolem Ducha Svatého. Pokud ji chcete lépe poznat, doporučuji tři možnosti:
1. Přečtěte si její životopis na – Catholica.cz.
2. Najděte si o ní na internetu film: Svätá Rita. Promítal jsem ho ve věznici a věřím tomu, že tento film zapůsobil na loupežníky víc než několik roků mé práce kaplana.
3. Udělejte si pouť k jejím ostatkům do basiliky Panny Marie na Staré Brno.
Předpokládám, že toto Vám bude velkou pomocí při nesení břemen, která se promění v břemena lásky.
Všemohoucí Otče, děkujeme ti v Duchu Svatém za vše co nám dáváš. Na přímluvu Panny Marie a svaté Rity, dej, ať si denně vyprošujeme a přijímáme vše potřebné k nesení břemen lásky. Skrze Krista, s ním a v něm, našem Pánu, který žije na věky věků. Amen.