Omlouvám se: už jsem zapomněl, o kterém svatém se vypráví tato historka. „Co právě teď dělá Bůh?“ zeptali se ho, s provokačním úmyslem. „Jako vždy,“ odpověděl, „pyšné ponižuje a pokorné povyšuje.“
Co dělá Duch Svatý?
Bůh Otec je Stvořitel, Bůh Syn je Vykupitel – a co dělá Duchu Svatý?
Odpověď je, že všechno.
Podle svatodušní sekvence (v Kancionálu číslo 422): LIJE do nás své světlo; OSVĚCUJE nám mysl; NAPLŇUJE naše srdce; OBLAŽUJE naši duši, SMAZÁVÁ z ní viny. HOJÍ naše zranění. UTĚŠUJE nás v pláči a SMIŘUJE ve sporech; OSVĚŽUJE ve vyprahlosti; ZOTAVUJE nás.
SROVNÁVÁ, co je zkřivené; ZAHŘÍVÁ, co je studené, a VEDE nás, abychom nebloudili.
DÁVÁ nám TISÍCE DARŮ a je naším PRŮVODCEM V HODINĚ SMRTI.
Duch Svatý je všechno, Duch Svatý je náš život.
Duch Svatý je život. Je Pán a dárce života, jak se modlíme ve vyznání víry.