V sobotu a neděli jsme se vydali na farní pouť na Slovensko. Budeme putovat na Turzovku – Panna Maria, Butkov – Boží milosrdenství, Skalka u Trenčína – benediktinští mučedníci. Zajištění a příprava takové poutě pro 52 poutníků si vyžádá velké množství času a starostí. A protože budu „mimo“, tak jsem si dovolil otisknout „kázání pro pamětníky“ z roku 2007, které si zcela určitě – kromě mého počítače – nikdo nepamatuje...
Dnes v noci jsme se vrátili z třídenní pouti k Božímu milosrdenství po stopách papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Co v nás tento čas zanechal? Vzpomínky? – Na co? Na koho? – Předsevzetí? Vybídnutí k lepšímu životu podle vzorů, o kterých jsme slyšeli? Tento týden si připomínáme svatou Faustynu - apoštolku Božího milosrdenství. Tento měsíc – říjen je zasvěcen modlitbě svatého růžence. Tento měsíc je také časem vrcholící přípravy našich biřmovanců na přijetí svatosti Ducha Svatého – upevnění ve víře. Také my všichni se máme připravovat na obnovu života v Duchu Svatém. Naši biřmovanci pečlivě zvolili svého patrona – nejen podle toho, jak se mu líbí jeho jméno, ale pro jeho styl cesty životem k Bohu a s Bohem. Volí si také svého biřmovacího kmotra – ne podle výše jeho bankovního konta, ale také kmotr by měl být vzorem života víry a zodpovědným poradcem – ne jen naoko praktikovat, ale naplno žít vztah k Bohu a mít zkušenosti takového života. Kdo z nás by si vzal za učitele – třeba jízdy autem – člověka, který za volantem sedí druhý den. To mi trochu připomíná praxi, kterou jsem viděl – jak si biřmovanci kmotrovali jeden druhému... Je třeba dobře volit a pomůckou by měla být pro nás modlitba. V tom ve všem nám může být vodítkem dnešní Boží slovo – uchovej pravou nauku (srov. 1 Tim 6,11–16). Jak toužím znát pravdy Boží, evangelium, katechismus? A nejen znát – vždyť kolik je kolem nás těch, kteří vše znají – ale je jim to úplně lhostejné. Boháč (srov. Lk 16,19–31) nic špatného neudělal – Lazara nebil, nevyhazoval – ale byla mu jeho bída lhostejná. A proto přišel do pekla, odkud není cesta – věčné neštěstí. A to by nás mělo vyvést z naší osobní lhostejnosti – vůči Bohu, vůči těm lidem, kteří jsou na tom hůř než my. A potom můžeme mít naději na věčný život. Jak na to? Přivezli jsme sobě a také Vám recept od Pána Ježíše, který nám dává skrze svatou Faustynu: přijímej Boží milosrdenství a buď milosrdný. Amen.