Poselství z Medjugorje z 25. října 2022
„Drahé děti! Nejvyšší mi dovolí, abych byla s vámi a abych vám byla radostí a cestou v naději, protože lidstvo se rozhodlo pro smrt. Proto mě poslal, abych vás poučovala, že bez Boha nemáte budoucnosti. Buďte, dítka, nástroji lásky pro všechny ty, kteří nepoznali Boha lásky. Svědčete radostně o své víře a neztrácejte naději v proměnu lidského srdce. Já jsem s vámi a žehnám vás svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

https://www.medjugorje.ws/cs/

 

Redakce Skleněného kostela věří v pravost zjevení Panny Marie v Medjugorje - ale ve smyslu dekretu papeže Urbana jim přikládá věrohodnost čistě lidskou a rovněž uznává, že definitivní soud o těchto zjeveních přísluší výhradně autoritě církve