Diskuse s Jiřím Karasem

Vystoupení poslance Jiřího Karase v diskusním pořadu Kotel soukromé televize Nova dne 5. 3. 2004. Moderátorkou diskuse byla Michaela Jílková.

Moderátor (Michaela Jílková):
Milí občané, dnešním hostem je nepřehlédnutelný, kontroverzní poslanec. Homosexuálním spoluobčanům doporučuje psychoterapii a ženám vzkazuje: "Já nedám spát zabíjení dětí v lůně matek." Dobrý večer v Kotli. Dámy a pánové, poslanec KDU-ČSL Jiří Karas.

Divák č. 1:
Chtěl jsem se zeptat ohledně těch interrupcí. Vy zastáváte názor, že by se to nemělo dělat vůbec. Myslím si, že je to na zvolení každého člověka, jestli si to může nebo nemůže dovolit v rámci nějakého společenského nebo sociálního kontextu.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Já se domnívám, že žijeme v 21. století, jsme ve 3. tisíciletí a že bychom si všichni měli uvědomit, že je zapotřebí chránit lidský život. Lidský život má svou hodnotu a cenu, proto se domnívám, že do 3. tisíciletí potraty nepatří.

Moderátor (Michaela Jílková):
Pane poslanče, ten dotaz směřoval, také dejme do toho trochu filozofie. Dnes, kdo odmítá interrupce a nechce za žádnou cenu podstoupit interrupci, tak nemusí, kdo je v tíživé situaci, ji může podstoupit. Není tedy toto ta moderní doba, proč vy nutíte tento váš názor lidem, kteří jsou v tíživé situaci a jiné řešení v tom nevidíte?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Domnívám se, že člověk může maximálně, to si myslím, že i to je nesprávné, rozhodovat o svém vlastním životě, ale nemůže rozhodovat o životě úplně někoho jiného, o životě nenarozeného dítěte. Paní Jílková, je to takto, neustále se vymlouváme na to, že důvodem je sociální situace, ekonomická situace, my ale musíme řešit příčiny. Domnívám se, že ženy samy dobrovolně potraty podstupovat nechtějí, že mají bytostně odpor vůči potratům. Jsem o tom přesvědčen.

Moderátor (Michaela Jílková):
Když jste, pane poslanče, řekl, že chráníte lidský život, říkáte, že žena odpovídá za svůj život, ale jakmile má v sobě jiný život, tak už za něj neodpovídá. To tedy znamená, že je-li žena těhotná, tak není plnoprávná a je, jak říká pak doktor Zvěřina, že ji pasujete na jakýsi domeček na dítě? Že už není odpovědná za svůj další osud?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Ona zcela určitě odpovědná za svůj další osud je, ona je odpovědná i za osud svého dítěte, ale to neznamená, že může na základě vlastního rozhodnutí zbavit toto nenarozené dítě života.

Divák č. 1:
Chci na to reagovat, že je možné číst v médiích, že ta interrupce je do jisté míry vraždou. Člověk, který to řekl, tak asi moc velké právní vědomí nemá, protože člověkem je až ten tvor, embryo nějakého vývoje, které z té matky nějakým způsobem vyjde, dostane rodný list, občanský průkaz a je plnohodnotným tvorem ve společnosti.

Divák č. 2:
Tohle že není člověk? Takhle vypadá člověk, kterému je 10 týdnů.

Moderátor (Michaela Jílková):
Milý pane, tyto figurky já znám. Chci vás upozornit, že to máte poněkud v nadměrné velikosti, osmitýdenní plod je mnohem menší, já vám řeknu, podívejte se, nedělejme zde demagogii, dvanáctitýdenní plod má 6,5 cm. A hovořte, jen když máte mikrofon, upozorňovala jsem vás na to, televizní diváci neslyší.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Protože jsme byli přerušeni, tak bych prosil, kdybyste řekl podstatu otázky.

Moderátor (Michaela Jílková):
Ta podstata otázky zněla, pokud jste to nepochopil, proč říkáte, v tom zákonu navrhujete, aby se ten zákon jmenoval usmrcení počatého, ale dosud nenarozeného dítěte. Proč jaksi ten osmi - dvanáctitýdenní plod, shluk buněk podle lékařů, nazýváte již dítětem. Oni např. říkají, že ročně máme 10 000 samovolných potratů v druhém třetím měsíci těhotenství. To je podle vás sebevražda toho dítěte?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Jedna věc je biologický pojem, kdy říkáme, že je to zárodek, embryo, plod atd. Pak je takový ten rodičovský vztah a tom mluvím já. Každá maminka nakonec ví, když má ve svém lůně dítě, tak ho nazývá dítětem, ona ví, že tam má Františka nebo Kamilu, nikdy nenazývá to, co dočasně opatruje, plodem, embryem nebo shlukem buněk, to je přeci nesmysl. Přátelé, kdo z vás se domnívá, že potrat je něco dobrého, zvedněte ruku? Je tu někdo takový?

Moderátor (Michaela Jílková):
Nikdo nepropaguje interrupce, jen jde o tu možnost, pokud se žena ocitne v tíživé situaci, tak aby měla...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Jestliže se žena ocitne v tíživé situaci, tak pak musíme řešit příčiny. Většinou to bývá tak, že lékař, gynekolog, který provádí potraty, je jen jakýmsi hasičem, řeší určitou ekonomickou, sociální situaci. Řeší dejme tomu to, že partner řekne, že to dítě nechce. My musíme řešit příčiny a neřešit to tím způsobem, že budeme zabíjet nenarozené dítě.

Divák č. 3:
Chtěl bych se zeptat pana Karase, jestli je to názor jejich strany, nebo je tam tlak Vatikánu.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Chtěl bych se vás zeptat, jestli např. krádež je náboženský problém. Je to náboženský problém, nebo ne?

Moderátor (Michaela Jílková):
Neodbíhejte od tématu.

Divák č. 3:
Já se ptám, jestli je to tlak z Vatikánu na naši stranu.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Toto není žádný tlak ze strany Vatikánu. Myslím, že je zapotřebí chránit lidský život, to cítí v podstatě každý. Vy to necítíte?

Divák č. 3:
Je tam ten tlak toho Vatikánu, nebo ne?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Nevím, o čem mluvíte. V souladu s katolickým katechismem je interrupce něco velice špatného.

Divák č. 3:
Ale ne za každou cenu, jak to prosazujete vy.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Četl jste návrh toho zákona? Proč nazýváte, že je to za každou cenu! Četl jste výjimky, které...

Moderátor (Michaela Jílková):
Výjimky jsou dvě.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Prosím vás, nemluvte za mě.

Divák č. 3:
Vy jste populární.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Populární? Děkuju vám.

Moderátor (Michaela Jílková):
Teď jste dal kladívkem hřebíček na hlavičku, jsem z toho úplně zmatená, co je plod a embryo. Jde o to, že dnes v denících Bohemia a Moravia paní poslankyně Páralová řekl, že se tímto brutálně ortodoxním způsobem snažíte zviditelnit, protože v posledních volbách jste byl na takovém těžce volitelném místě, ale občané vás zakroužkovali, tím jste se dostal do Poslanecké sněmovny, nyní jste opět na nepříliš dobrém volitelném místě do Evropského parlamentu. Tolik k vašemu zviditelnění.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Paní Jílková, to jsou dva problémy. Zaprvé to, co jsem četl od paní Páralové, tak nemohu věřit, že něco takového řekla nebo napsala, že to prostě něco zcela zmateného. Ať mi paní poslankyně odpustí, jestli je skutečně autorkou toho...

Moderátor (Michaela Jílková):
Zmatení? Byl tam dotaz i na KDU-ČSL, váš bývalý předseda Svoboda řekl, že toto je váš osobní názor, že to není názor strany. Současný předseda Kalousek řekl, že by pro to ruku nezvedl, a dokonce pan předseda, kterého si jistě hluboce vážíte, pan Lux řekl, že vaše strana iniciovat zákazy interrupcí nebude.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Na všechno odpovím. Zaprvé bych rád řekl, že problematikou interrupcí zase zabývám od počátku 80. let, to není nic nového. Pan profesor Květoslav Šipr jezdíval do Třebíče už kolem roku 1985 a pan doktor Hejl, který byl takový veliký protipotratový bojovník, rovněž do Třebíče jezdíval. Řekl bych, že tedy pouze neměním své zásady. Druhá věc, pokud se týče těch potratů, jestli je to součástí programu naší strany nebo ne, tak je to součástí programu KDU-ČSL. Přečtěte si program KDU-ČSL...

Moderátor (Michaela Jílková):
Jak to, že všichni, kromě pana Kasala, byli zásadně proti, že by ruku nezvedli, že je to váš názor. I pan Lux, toho si vážíte...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Měla byste si přečíst, kdo podepsal návrh tohoto zákona, podepsal ho například pan místopředseda sněmovny Jan Kasal, ten souhlasí s návrhem zákona...

Moderátor (Michaela Jílková):
To jsem řekla, ten byl jediný...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
A je tam celá řada jiných jmen. Pokud se týče pana Svobody nebo předsedy Kalouska, tak uvidíme, jak budou hlasovat, vyčkejme. Já nemám nejmenší signál proto, že by hlasovali proti návrhu tohoto zákona...

Moderátor (Michaela Jílková):
Ale váš pan předseda Kalousek řekl, že by proto ruku nezvedl, vy mu nevěříme, nebo mu nemáme věřit my?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Vyčkejte. Pan předseda Kalousek řekl, že by nezvedl ruku pro původní návrh zákona. Od té doby mi není známo, že by řekl něco takového.

Moderátor (Michaela Jílková):
Řekl to jako předseda, teď po Vánocích.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Paní Jílková, to jsou neustálé citace z novin.

Divák č. 4:
Měla bych dvě krátké otázky. Kdy podle vás začíná život?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Splynutím obou pohlavních buněk, to je začátek života, to vám řekne každý embryolog.

Divák č. 4:
Děkuji.

Moderátor (Michaela Jílková):
Vy myslíte pana Hacha, ten je věřící. Ale pojďme si říci, třeba pan prof. Pafko...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Prof. Pafko není embryolog, je to chirurg, takže nemluvme o tom, pro mne je důležitý názor embryologa.

Moderátor (Michaela Jílková):
Vždyť to není jen jeho názor, to je názor jednoho...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Paní Jílková, čtěte literaturu.

Moderátor (Michaela Jílková):
Já čtu.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Jedna věc je věřit v Pána Boha, věřím v něj také, ale druhá věc je názor vědy. A kdy podle vás, paní Jílková, začíná lidský život? Už jsem slyšel i takový názor, přátelé, že lidský život začíná ve věku jdnoho roku dítěte.

Moderátor (Michaela Jílková):
Já zase slyšela vědecké názory, že ten život se dá definovat od začátku, kdy se začíná vyvíjet a fungovat mírně mozek, kdy vývoj mozku je od 20. do 23. týdne.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Paní Jílková, je to omyl. Mozek začíná prakticky fungovat v 6. týdnu po početí, to je jedna věc.

Moderátor (Michaela Jílková):
Takže ti lékaři, kteří to říkají, jsou hloupí, vy to víte lépe než oni?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Ve čtyřech týdnech začíná fungovat srdce a ve dvanícti týdnech je to už malý člověk. Ale ptám se vás jinak. Jestli tvrdíte, že ten plod, raději říkám nenarozené dítě, není člověkem, tak jak je to možné, když se třeba obrátíte na mikrobiologa, odeberete jednu buňku nenarozeného dítěte a zeptáte se, co to je. Víte, co vám odpoví?
Podle charakteristiky chromozomů řekne, že se jedná o člověka.

Moderátor (Michaela Jílková):
A víte, kde jsou ty chromozomy. Ve spermiích. Dokonce už jsem o vás četla tento názor, že tím, jak jste tím bijcem za ten život, tak byste měl plakat nad každou mrtvou spermií v tomto státě, denně jen v naší zemi uhyne 1 bilion spermií.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Budeme-li se chtít bavit o spermiích, rád to udělám, ale chci říci tolik. V oplodněném vajíčku, tam je teprve ta genetická výbava, není před tím.

Moderátor (Michaela Jílková):
Vy se chcete bavit o Osvětimi? Paní ještě položí otázku.

Divák č. 4:
Můžete nám, pane poslanče, říci, jaké jsou interrupční zákony v jiných, sousedních zemích?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Těch druhů zákonů je spousta. Velice blízký mi je způsob, jakým se k tomu přistupuje v Polsku.

Moderátor (Michaela Jílková):
Tam je to zakázáno.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Já bych to řekl jinak. Ochrana života je tam na podstatně vyšším stupni a jsou s tím ty nejlepší zkušenosti.

Moderátor (Michaela Jílková):
Že se to tam dělá potajmu, pod hlavičkou jiných diagnóz.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Já bych vám velice přál, abyste se nejenom vy, ale všichni spoluobčané seznámili s polskými vládními materiály a chtěl bych upozornit, že polská vláda je levicovou vládou, prezident je levicový a je to vláda, která zásadně vystupuje pro potraty. Komise, která pracuje pro vládu, zjistila, to jsou poslední materiály, že zkušenosti z omezení potratů jsou skrz naskrz pozitivní. Klesá počet spontánních potratů, to je číslo, pod které by se ledacos dalo schovat. Takové ty legendy o potratové turistice, já vám k tomu řeknu svoje. Tato organizace, která se tímto zabývá a naopak by chtěla prokázat, že ta potratová turistika kvete, tak ti říkají, že několik set Polek odjíždí do zahraničí a ten počet nelegálních interrupcí se pohybuje řádově v několika tisících. Jsou to neprokázané nelegální interrupce. Je to strop, je to nadnesené. Představme si, jak by to bylo u nás, kdybychom se přenesli sem, a zde bylo pouze třeba dva tisíce nelegálních, legálních interrupcí, všechno dohromady. Myslím, že je to velice dobrá zkušenost.

Moderátor (Michaela Jílková):
Víte, že tam pak může dojít k ohrožení zdraví té ženy, ale pojďme dál.

Divák č. 5:
Dobrý večer, jsem členem Hnutí za důstojný odchod ze světa. Předloni jsem byl ve Finsku, platil jsem 1 koblih 1,8 euro, tj. 54 Kč, kávu 4,7 tj. 120 Kč a 8 km autobusem 7,5 euro, tj. 240 Kč. Život v Evropě, který nás čeká, je jen pro poslance, senátory a pro ty, kteří žijí celibátu, protože ti nerozmělní svůj majetek pro děti a příbuzné. Vy žijete podle Bible, takže se držíte toho, že kdo má hodně, tomu bude dáno, kdo má málo, tomu bude i to málo vzato.

Moderátor (Michaela Jílková):
Je to o tom, asi reagujete...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Asi reagujete na současnou ekonomickou situaci. Domníváte se, že rodiny nemohou přivádět děti v této chvíli na svět.

Divák č. 5:
Jedná se mi o urychlené schválení zákona o eutanazii a to je otázka pro vás. Samozřejmě, to je už žádost pro druhé, dostatečný počet půjčoven rakví se zasouvacím dnem a třísměnný provoz v krematoriu.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Pokusím se odpovědět. Vidíte, jak všechno souvisí se vším. Začíná to potraty a končí to eutanazií. Jsem velice rád, nesmírně vděčen za to, co jste tu řekl. Nevím, jestli to v tuto chvíli myslíte zcela vážně. Řeknu vám konkrétní příklad z Holandska. Byl tam můj přítel a setkal se se skupinou lékařů. Ti mu sdělili zhruba to, že eutanazie je to nejhorší, co mohlo Holandsko potkat. Líčili mu mimo jiné i tento konkrétní případ. Člověk je nemocný, rakovina kostí, přichází za ním lékař a říká: "Podívejte se, příteli, vy trpíte, že, a teď máte několik možností. Buď budete trpět, nebo máte jinou možnost, že si zaplatíte utišující prostředky, lze zmírnit vaši bolest, nebo vám nabízíme eutanazii." Já si myslím že je to něco, co bychom si v našich podmínkách rozhodně neměli přát, na rovinu říkám vám všem, že jsem proti eutanazii. Je to velice zneužitelné a špatné.

Divák č. 6:
Přítomní bratři a sestry, my máme jen jedinou šanci, mít se rádi, i když spolu nesouhlasíme a nerozumíme si, jinak jsme ztraceni. Díky Kotli jsme se mohli sejít, abychom si řekli, že se máme rádi.

Moderátor (Michaela Jílková):
Vy jste tu hovořil o Osvětimi. Domnívala jsem se, že zde bude i jedno téma, vaše slavná věta z února, kdy jste řekl, že krev zabitých dětí v prenatálním věku je srovnatelná s krví zabitých obětí v koncentračních táborech. Jak můžete vůbec srovnávat smrt lidí při plném vědomí, kdy věděli, co je čeká, že jdou na smrt, se smrtí, budu používat vědecké výrazy, embrya. Není toto urážka těch pozůstalých a těch obětí koncentračních táborů?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Jsem přesvědčen, že nikoliv. Domnívám se, že jde skutečně o jednu krev, že nakonec děti Židů umírají při interrupcích. O tom jsem pevně přesvědčen. Nevidím v tom naprosto nic špatného.

Moderátor (Michaela Jílková):
Také jste řekl, že neslyšíme jejich stesky a pláče, takže podle vás embryo má již vyvinuté hlasivky, pláče...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Vy se domníváte, že ty nenarozené děti to nebolí, když je různými způsoby, kyretáží, přivádějí ze světa?

Divák č. 7:
Proč tento zákon navrhují muži a chrání také muži. Proč? Copak nemáte ve straně nějaké ženy, by to obhajovaly ženy?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Dovolím si odpovědět. Spoluautorkou tohoto zákona je např. poslankyně Michaela Šojdrová, takže máme ve straně ženy, které jsou ochotny návrh tohoto zákona podepsat.

Moderátor (Michaela Jílková):
Jedna žena. Ale např. žena, paní poslankyně Parkanová s vámi nesouhlasí a ...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Nevětší bojovnice proti potratům jsou ženy. V případě, že se schází v Praze například Pochod pro život, tak jsou tam z 80 procent ženy, jsou to mladé ženy, vysokoškolačky.

Moderátor (Michaela Jílková):
Jen bych podotkla, že proti je jak paní poslankyně Parkanová, tak dokonce předsedkyně Junior klubu mladých křesťanských demokratů paní Adamcová.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Paní Adamcová už dávno není předsedkyní Junior klubu, asi dva roky. Je to její osobní názor. Ale paní Jílková, ono je to trochu demagogické, co říkáte, nebo ta otázka, co tu zněla. Ptáte se, proč muži nemohou rozhodovat o interrupci. To by ženy nemohly v Poslanecké sněmovně třeba rozhodovat o tom, posílá-li se někam kontingent vojáků, protože bychom mohli říct, že ženy nechodí do armády, tak proč nám do toho mluví.

Moderátor (Michaela Jílková):
Ale ženy chodí do armády!

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Paní Jílková, ale do Afganistanu je neposíláme. A když, tak je posíláme jako zdravotní pracovnice, jak pomocný materiál, nikdy je neposíláme do bojů.

Moderátor (Michaela Jílková):
Ale v armádě je čím dál více žen.

Divák č. 8:
Pane poslanče, chtěl jste filozofickou otázku, tak vám dám dvě historické pravdy, jestli budete souhlasit. 200 poslanců a 100 senátorů bez podpory českého národa asi nebude žít a existovat. Myslíte, že český národ bez 200 poslanců a 100 senátorů bude existovat?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Určitě bude.

Divák č. 8:
Tak proč zavrhujete interrupci? Aby se nám rodili noví poslanci, noví senátoři, kteří s námi opět budou hrát škatulata, batulata, hejbejte se?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Já ty interrupce chci zakázat, jestli to tak chcete nazývat, já to nazývám ochranou života, z jednoho jednoduchého důvodu. Jestli tímto způsobem budeme pokračovat, tak tu nebudou ani daňoví poplatníci, ani ti, kteří by nás ve stáří živili.

Divák č. 8:
Proč potom Libuše říkala, že v tomto Kotli bojujeme i za nás, proč potom slečna Libuše říkala, že český národ nezhyne, to je přeci slavná věta naší pramáti. Myslíte, že ona řešila interrupce?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Já tu vidím spoustu žen, domnívám se, že celá řada z vás jsou matky. Chci se vás zeptat jinak. Je tu nějaká z vás, která lituje toho, že se jí narodilo dítě?

Moderátor (Michaela Jílková):
Pane poslanče, to je již opravdu neuvěřitelná demagogie.

Divák č. 8:
To je hezké, pane poslanče, co jste teď řekl. Já sleduji Kotel, ne pravidelně, ale všichni používáte tři typy odpovědí: já jsem to myslel dobře, oni mě nepochopili nebo přehlasovali, druhá věc - udělal jsem chybu, promiňte, příště panu farářovi do zahrady na hrušky nepolezu, když mi to odpustíte. Třetí typ odpovědi je obyčejný mocenský chtíč, honba za penězi, za kariérou, když na to lidé neslyší, tak uděláte pozor, je demokracie, co to říkáte, v demokracii se může všechno, když ani na to neslyší, tak uděláte bu, bu, bu, byli jste červení, budete ještě víc.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Já bych vás teď prosil, kdybyste zařadil mne.

Divák č. 8:
Do té třetí škatulky, protože český národ má potřebu řešit něco jiného, ale ty šaškárny, koho zvolíte za prezidenta, za komisaře....

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Nevím, jestli teď mluvíte o volbě prezidenta...

Moderátor (Michaela Jílková):
Prosím, abychom to uzavřeli...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Znáte něco důležitějšího, než je lidský život?

Divák č. 8:
Znám. Zrcadlo, abyste se všichni viděli, když to říkáte, jak vypadáte.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Je mě vás líto.

Moderátor (Michaela Jílková):
Musím říci, že pan poslanec to myslí dobře, před Vánocemi dal potajmu vysvětit sněmovnu, aby tam vládla moudrost a podobně.

Divák č. 8:
To bychom se mohli bavit dalších dvacet hodin.

Moderátor (Michaela Jílková):
Ovšem evangelický kněz, pan poslanec Karásek řekl, že žádné důsledky toho necítí. Pan poslanec Exner řekl, že je to ve sněmovně poslední dobou horší, zda jste to nevysvětili pekelnou vodou.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Myslím, paní Jílková, že vy teď potřebujete trochu číst katolický katechismus, rád vám ho zprostředkuji, nebo víte, co bych navrhoval? Abychom někdy, nebo jednorázově, udělali Kotel na téma katolický katechismus, protože byste tuto otázku nemohla, vy jste nesmírně inteligentní žena, nemohla byste ji položit tak hloupě, jak ji kladou novináři.

Moderátor (Michaela Jílková):
Já jsem ji teď nekladla, řekla jsem, co řekli poslanci o vašem svěcení, takže musíte poslouchat nejen Boha, i zde v Kotli.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Sněmovna byla požehnána, nebyla posvěcena.

Moderátor (Michaela Jílková):
Tak promiňte.

Divák č. 9:
Pane poslanče, zmínil jste tu na začátku, že by se mělo jít k příčinám. Myslím, že problém je v tom, že lidé všeobecně neznají hodnotu života, lásky, sexu, manželství a nejsem si jista, že to vyřeší potratový zákon. Víme, že silné ročníky byly na přelomu 60. - 70. let díky propopulačním opatřením, které podporovaly plodnost, porodnost, sňatečnost. Co hodláte dělat v této oblasti, jak hodláte vytvořit takové podmínky ženám, aby mohly dar života přijmout a vychovat ho v dobrém.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Nesmírně a velice upřímně vám děkuji za tuto otázku. Já bych rád řekl, že tento návrh zákona má i výchovný charakter. Do té doby, dokud nepoložíte návrh zákona na stůl, tak byste o potratech, paní Jílková, vůbec nehovořilo, nakonec, já jsem tomu velice rád, byste mne nepozvala do Kotle. Ten výchovný smysl a cíl je patrný ze spousty sdělení, která můžeme číst a sledovat ve sdělovacích prostředcích. Pokud se týče toho, co uděláme pro ženy, pro rodinu. Je důležité zlepšit sociální, ekonomické podmínky atd. Nechci zde citovat program KDU-ČSL. Máme připravený, projednávali jsme ve sněmovně, bohužel neúspěšně, zákon o rodině. Víte, že máme připravený zákon o utajených porodech...

Moderátor (Michaela Jílková):
Ale zde paní se ptala, co děláte proto, aby ženy rodily děti, jsou v tíživé situaci, co vy pro ně uděláte?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Já k tomu směřuji.

Moderátor (Michaela Jílková):
Vždyť jste zatím neudělali nic!

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Není pravda, doporučuji, abyste se podívali na server KDU-ČSL a přečtěte si, co všechno se KDU-ČSL podařilo.

Moderátor (Michaela Jílková):
Mluvíme tu o sociálních podmínkách. Vy říkáte, když žena čeká těžce postižený plod, že to nemá být automatické, aby šla na potrat. Co tedy jako stát děláte pro rodiče s postiženými dětmi? Teď museli vyjít do ulic, řekli, že sice stát přispívá na postižené děti, když jsou v ústavech 73 000, ale když je chtějí mít doma, starat se o ně a dát jim lásku, že se díky státu ocitají na pokraji životního minima, že na ně stát kašle! Takhle se o ně staráte?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Velice dobře víte, že nám se daří prosadit asistenci pro postižené děti do škol, je to celá řada těchto věcí, vy to dobře víte a vy, přátelé, také. Ale není jen podstatou zlepšovat sociální a ekonomické podmínky, je zapotřebí posílit prestiž rodiny, umět ocenit práci matek a to nedělá ani Poslanecká sněmovna, ani sdělovací prostředky. Když se paní Jílková zadívám např. na vysílání TV Nova, co vy děláte pro tyto rodiny. Když ukazujete jednotlivé programy, tak jsou tam samé konfliktní situace, rozvrácené rodiny, rozvody atd.

Moderátor (Michaela Jílková):
Promiňte...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Já vám to rád prominu.

Moderátor (Michaela Jílková):
Ne, já vám řeknu před Kotlem, nyní může rodina diskutovat, před Kotlem se mohla pobavit u Do-re-mi, předtím zasoutěžit s Milionářem...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Skutečně se domníváte, že to stačí. Neviděl jsem pořad, který by třeba dovedl ocenit matku, která má 2 - 4 děti. Já jsem nic takového neviděl, jestli vy něco takového vidíte, tak mi to řekněte. Není to jen věcí ČT, Primy, je to pochopitelně věcí komerční TV Nova. Ale dnes jste zase něco pro tu rodinu udělali, protože tu můžeme hovořit o interrupci.

Moderátor (Michaela Jílková):
Ale jde o další věc, pane poslanče, mluvíte pořád rodina, rodina, ale my mluvíme o ženě, které chce zakázat interrupci. Třeba ta žena je svobodná, je těhotná, otec si ji nechce vzít, řekne, ať si s tím dělá co chce. Jak tedy pamatujete na svobodné matky? Kde je ve vašem programu pojem svobodná matka, když chcete, aby rodila.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Musíme pamatovat na všechny matky, nejen na svobodné,ale i na ty matky, které mají rodiny. Prosím všechny matky, které tady jste, ať jste svobodné, vdané nebo rozvedené, tlačte nás, tlačte Poslaneckou sněmovnu, tuto vládu, aby se zlepšovaly podmínky pro rodinu. To je nutné a to je důležité. Ta televize, to je vynikající věc, tady se to může všechno může říct.

Moderátor (Michaela Jílková):
Já už jsme se lekla...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
V tuto chvíli vás prosím o pomoc. Řešením není to dovést ženu k potratu, ale řešením je vytvořit takové klima, aby žena sama se k potratu nedala donutit.

Moderátor (Michaela Jílková):
Možná byste měl apelovat i na ty muže.

Divák č. 10:
Pane poslanče, chci se zeptat na dvě věci. Manželka je v pátém měsíci a ona se bojí do nemocnice, k porodu. Co děláte v této věci? Jde i o důstojný porod v nemocnici, protože to není nemoc, těhotenství není nemoc. Moje manželka z toho, co zažívá třeba od sestry, se cítí, že ta matka je odstrčená, že jí dítě odnesou pryč. Co děláte, aby se toto zlepšilo v našem zdravotnictví.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Považuji to za vynikající otázku, dosud jsem se ničím podobným nezabýval, ale slibuji, že to napravím, je dobře, že to tady zaznělo.

Moderátor (Michaela Jílková):
Děti dnes již jsou u matek krátce po porodu.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Chápu to tak, že je velice důležité zlepšit podmínky pro budoucí maminky, je to tak.

Divák č. 10:
Přesně tak. Druhá otázka se týká našich homosexuálních menšin. Co děláte proto, abyste více spolupracoval třeba s organizacemi, které se tím zabývají v zahraničí, mám tu i jejich materiály. Co děláte proto, aby se veřejnost dozvěděla, že homosexualita se dá léčit, že je to psychická záležitost. Dokonce jsou výsledky, tady na té stránce se můžete podívat, že to tak je, je tam homosexuál, který se vyléčil. Co děláte, aby se o tom veřejnost dozvěděla.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Děkuji vám. Rozhodně nejsem, v jednom takovém letáčku jsem se dozvěděl, že jsem léčitel homosexuálů. To já v žádném případě nejsem, ale přál bych si, abychom všichni byli tolerantní, je to o toleranci. My musíme připustit, že jsou zde různé vědecké názory, které říkají, že je homosexualita vrozená, ale jsou i názory, kde říkají, že ji lze léčit. Já nejsem ten, kdo by o to rozhodoval...

Moderátor (Michaela Jílková):
Prosím vás, pane poslanče, neohlupujme tento národ...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Ale připusťme tyto názory...

Moderátor (Michaela Jílková):
Ne, nepřipusťme tyto názory, protože jak Světová zdravotnická organizace, tak Mezinárodní lékařské organizace, všichni lékaři, sexuologové, už je to dávno známo, že homosexualita je vrozená, že to není žádná nemoc, ani porucha. Nebalamuťte tu tento národ v této základní věci.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Já bych vám velice přál, abychom vždycky četli všechnu literaturu, nejen jednostrannou. Víme, že homosexualita byla vyškrtnuta ze seznamu nemocí ze dne na den, na základě hlasování a začalo to v Americké psychiatrické společnosti. Tím netvrdím, jestli je nebo není vrozená, pouze chci, aby zde směly znít všechny hlasy. Tady pán se domnívá, že je léčitelná, tak prosím...

Moderátor (Michaela Jílková):
A vy jste lékař, odborník?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Paní Jílková, já také nejsem odborník, ale připustil bych, když někdo chce tuto léčbu podniknout, ať ji podnikne, když ne, tak přeci nebudeme nikoho nutit.

Moderátor (Michaela Jílková):
I katolický katechismus, cituji: svůj homosexuální stav si člověk nevolí, mají být přijímáni s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba vyhnout se jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém životě a jsou-li křesťany, spojit těžkosti s obětí Pána na kříži.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Vidíte, přátelé, k čemu je dobrý Kotel. Už došlo na katolický katechismus a je to správně.

Moderátor (Michaela Jílková):
A co říkáte tomu, že ani ve světě to nyní vstupuje na povrch, že mnoho kněží, arcibiskupů a biskupů se věnuje homosexuálním vztahům?

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Je to samozřejmě dobrý dotaz. Pokud se tito kněží tomuto věnují, takovýmto způsobem se chovají, potom je to odsouzeníhodné. Ale nesvazoval bych to s jedním stavem, mohl bych třeba přejít na pedagogy nebo na kohokoliv jiného. Nikoho se nechci v této chvíli dotknout. Rád bych také řekl, že spousta těch kněží, zase je to jednostranné, kteří byli obviněni z něčeho podobného, tak později se zjistilo, že to není pravda a naše noviny o tom samozřejmě nepíší.

Moderátor (Michaela Jílková):
Ale u našeho katolického kněze Merty, který zneužíval ministranty a mladé farníky, věděl o tom i arcibiskup Graubner, pouze udělal to, že ho přesunul na další farnost, tak to dokázáno soudem bylo.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
To by byla otázka pro pana arcibiskupa, to já bohužel nemohu.

Divák č. 11:
Jsem Václav Válek z Ostravy, zdravím všechny i za svého muže, který se mnou nemohl přijet. Mám dotaz, jak naplníte ústavní právo rovnosti všech občanů, když párům stejného pohlaví nechcete umožnit vzít se, veřejně před společností si slíbit lásku, věrnost a odpovědnost jeden za druhého.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Děkuji. Rád bych řekl, že u nás homosexuálové a homosexuálky nejsou diskriminováni. Když se podíváte do rozborů Rady Evropy nebo EU, tak zjistíte, co se týče tolerance, tak jsme na osmém místě. Je to správné, dobré, musíme se chovat k těmto lidem s úctou. Domnívám se, že homosexuálové pro sebe chtějí výhradní práva, chtějí určitou exkluzivitu. Co děláte doma, za dveřmi, to je vaše věc, je to v pořádku, dívám se na vás s velikou úctou, porozuměním, ale na základě tohoto soukromého jednání není možné, aby zde vznikl nový institut registrovaného partnerství.

Divák č. 11:
Toto není naše soukromé jednání, je to deklarace před společností...

Moderátor (Michaela Jílková):
Proč nechcete umožnit homosexuálním párům...

Divák č. 11:
Vy se za svou manželku také nestydíte, nezavíráte ji doma ve sklepě.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
To je ono. Nelze srovnávat manželství, rodinu s registrovaným partnerstvím osob stejného pohlaví. To není možné, cílem manželství je plození dětí. Je mi to velice líto, ale toho vy nejste schopni. Jestli vám někdo bude ubližovat, budu první, kdo vám pomůže, napište mi, sdělte mi to, ale registrované partnerství v žádném případě.

Divák č. 11:
Za dnešního stavu nesmíme dostat do rukou ani úmrtní list partnera, se kterým jsme prožili život a kterého jsme nadevše milovali.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
To není pravda. Vy chcete po sobě dědit, vyživovací povinnost, to všechno možné na základě občanského zákona.

Divák č. 11.
Nemáte o tom žádné povědomí, bohužel, máte základní neznalosti.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Chcete-li poradit, poradím vám, občanský zákon, všechny tyto případy, to je vaše právo.

Moderátor (Michaela Jílková):
Bohužel jsme už přetáhli, musíme končit, ale pane poslanče, toto je všechno možné, když člověk navštíví několikrát advokáta, dá mu několik desítek tisíc korun, aby to vůbec mohlo být sepsáno...

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Paní Jílková, notářská smlouva, veřejně vás vyzývám, kdo potřebujete pomoc, za velice levný úplatek, na mě, zařídím, provedu.

Moderátor (Michaela Jílková):
Poslední je, že třeba tito občané sebe nemohou navzájem navštěvovat v nemocnicích.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
To není pravda, osoby sobě blízké tuto možnost mají. Je to z občanského zákoníka.

Divák č. 11:
Žádnou smlouvou neupravíte vztah státu k naší dvojici. O to jde, nejde o náš osobní vztah, ale o vztah státu k nám.

Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL:
Citový vztah vám přeji, že se mají dva lidé rádi, to je dobře, ale není možné porušovat manželství.

Moderátor (Michaela Jílková):
Milí občané musíme končit. Příští týden tu budeme mít téma, které zajímá každého, bude tu ministr financí Bohuslav Sobotka.