Úvodem ...

     Dnes, na Květnou neděli 2004, začíná svoji činnost redakce našeho internetového serveru Skleněný kostel. Při každém začínání je férovým a dobře zavedeným zvykem vystavit nějaké programové prohlášení nebo aspoň informovat o záměru a cíli - aby se jaksi vědělo, kdo, co a proč.
     Především: přiznáme se, že do programového prohlášení nemáme velkou chuť. Naše prostředky i cíle jsou velice skromné. Nejsme žádná organizovaná skupina a své možnosti nepřeceňujeme: nikdo z nás nezastává žádnou důležitou funkci; nestojí za námi ani finanční kapitál, ani výrobní jednotky, ani nějaká kurie, ani politická strana, ať veřejná nebo skrytá. Nechceme se věnovat zpravodajství, nýbrž jenom reflexi veřejného dění. K založení internetového týdeníku nás vede skutečnost, že bychom si rádi přečetli náboženské a politické názory, které by nám byly blízké a mohli bychom s nimi ztotožnit, ale nějak máme pocit, že není kde. Není nám příliš pochopitelné ani megagigakonzervativní psaní, jaké pěstuje například Mezinárodní report, ani liberální balancování na hranici výprodeje křesťanských hodnot za dumpingové ceny na tržištích světa, jak je občas vidíme i v oficiálně sankcionovaných publikacích katolické církve.
     Jsme praktikující katolíci. Víra v Pána Ježíše Krista je pro nás samozřejmou prioritou a smyslem, řádem a základem života. Bible, dokumenty učitelského úřadu církve a svobodné svědomí. Naše spojení s organizačními strukturami duchovní moci církve není jiné, ani větší, ani menší, než u kteréhokoli běžného katolíka, který žije svůj život s Pánem ve své církvi. Autoritu biskupů, řádně ustanovených nástupců Kristových apoštolů, a kněží, jejich pomocníků, uznáváme, modlíme se a postíme se za ně a posloucháme je. (I když musíme po pravdě říct, že leckdy nám někteří biskupové takovýto poslušný postoj věru neusnadňují a dělají kroky, volí postupy a říkají slova, která nelze nekritizovat, což hodláme také příležitostně dělat.)
     A náš společenský a politický postoj? Rádi bychom byli více křesťanští a demokratičtí než taková KDU-ČSL. (Ani o sobě navzájem nevíme, jestli ji někdo z nás nevolí, nebo volí.) Stejná náboženská víra neznamená totiž automaticky stejný politický postoj, protože, samozřejmě, politika vyjadřuje i různé praktické, skupinové a pekuniární zájmy. Domníváme se, že křesťan se může dobře uplatnit se svou prací ve kterékoli skupině lidí, kromě komunistů, fašistů, násilníků, zlodějů a vrahů.
     Jsme pravicoví, konzervativní a sociálně cítící. (Jakkoli víme, že všechny tyto vcelku významonosné označovací štítky jsou nikoli z kovu, nýbrž z gumy.) Jsme přirozeně protržní a spontánně protikomunističtí. Podporujeme širokou názorovou pluralitu ve společnosti i náboženskou toleranci a toleranci životního stylu, kromě tolerance násilí a vražd, a to včetně vražd nenarozených dětí. Láska je totiž první přikázání.

Všichni spolupracovníci, jimž je náš postoj pochopitelný a blízký, jsou nám samozřejmě vítáni.

V Brně dne 4.dubna 2004

Jana Fišerová
Ondřej Krajtl
František Schildberger
Zdeněk Vaverka
Petr Ingr