Není náhoda, že při rozhovoru dojde k popírání Boží existence např. slovy: Kdyby byl Bůh, tak by to nemohl dopustit. Jak by dobrý Bůh mohl stvořit tak špatný svět? Pro tento postoj hovoří zvláště moderní současnost se zkušeností holokaustu, gulagu a vůbec genocidních zvěrstev (včetně potratů). Nedalo mi to, protože mi nestačila odpověď „Můžete si za to sami“ ani žádná jiná, na které jsem narazil, a podařilo se mi najít knížku Zlo a utrpení, kterou napsal Dominique Morin (Nakladatelství PAULÍNKY, 2000).

 

Podle předpokladu autor po definičním rozlišení dvou typů zla jako zdroje utrpení (existenční zlo a zlo spojené se svobodou člověka) prochází filozofická pojetí zla a utrpení a zjišťuje, že žádný myšlenkový směr nevede k uspokojivému řešení, jež by odpovědělo na tuto otázku a nebylo vnitřně rozporné. Zdá se pak, že úvaha vedoucí k popření Boží existence je oprávněná. Morin však pokračuje: vyslovuje názor, že tajemství a absurdita zla a utrpení pro nás vždy zůstane nepochopitelným mystériem, pokud pozornost neupřeme na Ježíšův příběh, v němž je setkání se zlem a utrpením klíčové.

Četba ve mně evokovala tyto myšlenky: Bůh stvořil svět takový, jaký je, protože stvořil člověka k obrazu svému, tj. svobodného. Tím se zlo stalo integrálním prvkem stvoření – svoboda volby umožňuje volit zlo. Bolest a utrpení sem vstupuje skrze citlivost jako neodmyslitelnou součást živé existence. Třetím faktorem, který formuje lidské bytí, je dvojdomost člověka, který je zároveň jak pudovou a citovou bytostí, tak i bytostí racionální a morální, v níž můžeme neregulované pudy pochopit jako sklonu ke zlu, následek dědičného hříchu. Bůh tedy, zdá se, stvořil svět takový, jaký je, jako jediný možný. Zlo a utrpení jsou logickou částí jeho struktury a jinak stvořen být nemohl.

A Bůh sám se v Ježíši Kristu stal člověkem, vzal na sebe lidský úděl, kříž, utrpení, aby nás vykoupil, a také v určitém smyslu proto, abychom si uvědomili, že to jinak nejde...

Ježíš navíc je pro nás také vzorem: Jako on každý z nás má nést svůj kříž, to znamená bojovat se zlem a snášet utrpení, které při tom pocítíme.

Takovou odpověď mi dal útlý, ale podstatný Morinův spisek. Doporučuji jej také pro jeho srozumitelnost. A upozorňuji i na další jeho texty v edici Otazníky, tituly Co se děje po smrti? či Existuje Bůh?