Odposlechy


„Při zpovědi se nemáme nestydět,“ slyšel jsem v dětství od jednoho kněze – a ovlivnilo mě to: „Hanba není hříchy vyznávat – hanba je hřešit!“ Vzpomněl jsem si na to, když jsem teď slyšel různé nářky, jak špatné je zveřejňování zločinecké konverzace z odposlechů, jak to „škodí demokracii“. Jistě není lepší varianta, když gauneři páchají své rejdy a nikdo o tom neví.

„Díky odposlechům víme, co se děje,“ řekl politolog Lukáš Jelínek. Zajisté není sám, kdo má podobný pocit: z toho, jak nám jde z náhle odkrytých faktů hlava kolem, máme pocit, že to, co jsme se dozvěděli, už je vrchol pyramidy... Ne, není, zcela určitě není. Ale i tak díky Bohu za vše, co jsme se dozvěděli, i když jsou to jen dva tři zoubky z tlamy obrovského žraloka.

Pravdu má Eric Best, americký novinář žijící v Praze, když říká: „To jen kmotři se snaží zbavit kmotříčků. Roman Janoušek je jenom kmotříček.“Soudce Příhoda

 

Neustále mě překvapují nová fakta, která se dozvídám o tom, jak u nás funguje/nefunguje policie & justice. Ve které evropské zemi se vypátrá nejmenší procento ukradených automobilů? To u nás, v České republice máme tento primát.

A míra prohnilosti některých soudců? Kdysi, když ještě nebyl ultrazvuk, byl jeden podvodník, který předpovídal pohlaví nenarozeného dítěte. Byl to dobrý byznys: statisticky měl zaručenou úspěšnost zhruba 50 procent – a zvyšoval ji ještě tím, že do knihy zapsal opak toho, co řekl rodičům; když si pak stěžovali, že jeho předpověď nevyšla, ukázal jim zápis: vy jste to asi špatně slyšeli, jasně jsem vám řekl opak toho, co mi teď tvrdíte, že jsem vám řekl, tady je to jasně napsané...

Do ještě větší dokonalosti dovedl tuto metodu soudce René Příhoda, soudící v této době v České republice: při soudním jednání vynesl rozsudek, spravedlnosti bylo učiněno zadost, nikdo se neodvolal. Jenže v písemném vyhotovení rozsudku (které přišlo třeba až po několika měsících) bylo zapsáno všechno právě naopak – a nespravedlnosti bylo učiněno zadost.

Soudce Příhoda měl už jednou za jiné pochybení snížen po dobu jednoho roku plat o 30 procent... Snad právě to ho vedlo k tomu, že si dokázal najít jiný příjem...

Snad už tedy teď definitivně skončí. Alespoň doufám.

 


Bulharské objevy

 

Když se prokousávali archívy komunistické tajné policie v Sofii (tam bude ještě věcí!), objevili naši slovanští bratři Bulhaři, že koncem bolševika minimálně 11 z 15 členů posvátného synodu bulharské pravoslavné církve bylo spolupracovníky tajné policie. Našly se i doklady, jaké bral dodnes působící varnenský metropolita Kiril za svoji spolupráci peníze...

Abych řekl pravdu, ani v nejmenším mě to nepřekvapuje. A spíš bych ještě řekl, že ti tři anebo čtyři biskupové, kteří ve formálním vztahu s tajnou policií nebyli, byli ještě větší gauneři, než ti, kteří přímo spolupracovali; takový je zákon totalitního režimu: nenechá vyrůst v jakékoli funkci nikoho, koho nemá totálně v hrsti. A v případě církví to platí dvojnásob.

Byl to vlastně projev Božího milosrdenství – a důsledek zamezujícího vlivu Svatého stolce, že jsme u nás v době komunismu měli jen minimum biskupů a většina stolců byla po celá desetiletí neobsazena.