Prvním ze sedmi darů Ducha Svatého je DAR MOUDROSTI.

 

Tato moudrost je tichá a mlčenlivá: těší se a raduje se z toho, jaký je Bůh jemný a líbezný, a vychutnává a zakouší to.

 

Tato moudrost Ducha Svatého je opakem planého aktivismu.

V dnešní církvi je velmi mnoho aktivity. /.../ Ale sotva ještě existuje ono tiché prodlévání před slovem Božím, ve kterém se naše chtění a konání uvolňuje, a právě takto se stává plodným. Jistě, Pán potřebuje naši píli a naše odevzdání. Ale my potřebujeme jeho přítomnost. Musíme mít odvahu k neučiněnému, a tak se nově učit pokoře čekání před slovem. Neboť velmi často by způsobila hodina tichého zaposlouchání se do Božího slova více, než celá několikadenní setkání se zasedáními a diskusemi. A okamžik modlitby by byl plodnější než celé stohy papíru,“ řekl už 14. května 1978 ve svatodušním kázání tehdejší mnichovský arcibiskup Joseph Ratzinger, nynější papež.

 

Svatá Terezie z Ávily řekla: „Bůh sám stačí.“

 

Moudrost je zářivá, neuvadá.

Snadno o ní mohou přemítat, kdo ji milují,

dává se nalézt těm, kdo ji hledají.

Předchází ty, kdo po ní touží,

takže ona se dává poznat první.

Kdo časně vstává, aby ji hledal, nebude se muset lopotit:

najde ji, jak sedí u jeho dveří.

(Kniha Moudrosti 6, 12–14)

 

Moudrost je duch lidem přátelský... (Kniha Moudrosti 1, 6a)

 

Tato moudrost je sám Duch Svatý.

 

Dýchej ve mně, Duchu Svatý, aby moje myšlenky byly svaté!

Povzbuzuj mě, Duchu Svatý, aby moje skutky byly svaté!

Pomáhej mi, Duchu Svatý, abych miloval, co je svaté!

Opatruj mě, Duchu Svatý, abych si chránil, co je svaté!

Posiluj mě, Duchu Svatý, abych nikdy neztratil, co je tvoje svaté!