Nástup brněnského politologa a bývalého rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy do křesla ministra školství (a mládeže a tělovýchovy, abychom nezapomněli) se setkal převážně s kladnou odezvou; nikdo nepopírá, že Fiala je odborník na vysoké školství a zkušený a úspěšný manažer; vytýká se mu, že nerozumí příliš základnímu a střednímu školství (jakož i problematice sportu) a ze strany sociálnědemokratické zazněla obava, že jako nestraník bude postrádat politickou podporu pro své budoucí návrhy. Řekl bych ale, že jeho pozice bude ve skutečnosti naopak o to silnější. Premiér Petr Nečas by, zdá se to aspoň, by složil nejraději celou vládu z mediálně respektovaných nestraníků; postupný rozklad Věcí veřejných mu umožnil obsadit takto post ministra vnitra – a nyní školství. „Profesor Fiala je můj osobní nominat,“ řekl. Nestranický ministr umožňuje premiérovi vyhnout se bojům mezi křídly uvnitř ODS, který ho stál například odchod vlivného jihočeského poslance Martina Doktora z ODS po jmenování kmotra Martina Kuby na post ministra průmyslu.

Když nastoupí nový člověk na novou pozici, je dobré počkat si na jeho první kroky, než si člověk udělá názor. Petr Fiala působí zatím rozvážně, zvlášť po uprskaně populistickém a chaotickém stylu řízení svého předchůdce Josefa Dobeše. Ale zatím já vidím jen signály potvrzující kontinuitu s předchozí érou. Jen sofistikovaněji a jemnějšími prostředky. Petr Fiala se omluvil jménem svého úřadu za zbabrané zadání náročnější matematické maturity – ale personální důsledky z něj vyvozovat nechce. O čem to svědčí? Petr Fiala potvrdil Jiřího Nantla na pozici náměstka pro vysoké školy; s tím se zná a bude si s ním jistě dobře rozumět. Ale nezbavil se zatím náměstka Ladislava Němce, jehož kvalifikace je jen v tom, že jde o člověka těsně spojeného s Josefem Dobešem a jeho chybami a projevy ministerské zvůle. Zaujal prohlášením, že než rozhodne o otázce školného, nechá si nejdřív vypracovat analýzu sociálních dopadů. Ale jde jen o populismus. Co totiž může taková analýza zjistit? Že dopady by byly nulové? To jistě ne. Že školné by úplně znemožnilo studium mladým lidem z chudších rodin? To také ne... Stejně nakonec padne politické rozhodnutí.

Josef Dobeš, ať byl jaký byl, dovedl aspoň stáhnout hanebnou ministerskou učebnici sexuální výchovy; dovedl jít – někdy – z morálních důvodů proti proudu... To Fiala, ač také formální katolík, nepůjde. S nástupem Petra Fialy končí nekompetentnost, zběsilá personální politika a komické mediální kauzy. Ale víc od něj čekat nemůžeme.