Nic se ti více nepodobá než moře

smrt vrazí do zdi jako skoba

a ve zdi

cítí se dobře

A had

řekl trpaslíkovi obře

 

Nic není vzdálenější než zloba

cítím, že moře otevřelo dlaně

přijalo

nás oba

 

Láska je slovo Mojžíšovo Víra

kterou se moře otevírá

Moře se blyští vesele

jak na našem domě

kousky slídy

 

Nic není vzdálenější než hoře

 

Čarodějnický Egypt kde

ač se to zdálo nemožné

padají a hroutí se pyramidy