Pane Ježíši, ty jsi dal Šimonovi nové jméno Petr, to je Skála, a právě na této Skále jsi, přes její lidské slabosti, zbudoval svoji svatou církev; brány pekelné na ni již déle než dva tisíce let stále útočí, ale přemoci ji nemohou (srov. Mat 16,18).

Pane, ty jsi vložil do Petrových rukou klíče od království nebeského, aby bylo i v nebi svázáno, co on sváže na zemi, a rozvázáno v nebi, co on rozváže na zemi (srov. Mat 16,19).

A Petrovi jsi svěřil své ovce, aby právě on byl jejich pastýřem (srov. Jan 21, 15–17), pastýřem celé tvé svaté církve na zemi, dokud ty sám nepřijdeš, aby ses ujal vlády nade vším, co bylo stvořeno (srov. Zj. 20, 11).

Pane, děkujeme ti za pontifikát Petrova nástupce Benedikta XVI. a prosíme tě, abys jej chránil a žehnal mu i po jeho odstoupení z Petrova úřadu.

Pane, ti již víš, koho jsi vybral, aby byl papežem v této tak těžké době. Pokorně prosíme, dej, ať kardinálové při nadcházejícím konkláve tuto tvoji vůli poznají a uskuteční. Amen.


(modlit se denně až do zvolení nového papeže)