Místopředseda sněmovny a ČSSD Lubomír Zaorálek vyčítá Dominiku Dukovi a české katolické církvi, že jde prý proti poselství nového papeže, jenž si přeje „církev chudých pro chudé“. Podle Zaorálka přijal kardinál Duka bohaté dary v podobě restitucí z rukou vládní pravice a nyní v souvislosti s děním v Ústavu pro studium totalitních režimů nehájí chudé, nýbrž vládní establishment. Co tomu říkáte?

Takové uvažování musím striktně odmítnout. Restituce nejsou žádným bohatým darem. Jde o změnu způsobu financování církví. Církev nezbohatne. Církev z vrácených prostředků – a vrácení je jen dílem spravedlnosti – musí každoročně vydělat na svůj provoz, který dosud z části platí stát. V jednáních se státem jsem aktivně přítomen přes dvacet let. I dnešní špičky ČSSD se účastnily práce parlamentní komise v roce 2008, kdy byla odsouhlasena výška náhrady i metodika jejího stanovení.

Restituce nemá nic společného s útokem na Ústav pro studium totalitních režimů a v Ústavu už vůbec nejde o obhajobu chudých, ale o snahu překroutit dějiny a zničit informace, které by mohly být pro některé kandidáty v předvolební kampani nepříjemné.

Ústav má svoje pravidla, která má dodržovat každý, jak rada, tak vedení. Současné kroky vidím jako jednoznačné porušení pravidel, ať už jde o předčasné odvolání ředitele jmenovaného na dobu určitou, nebo propouštění zaměstnanců prozatímní ředitelkou ještě před oficielním uvedením do úřadu a další chybné kroky.

Církev se politicky neangažuje a nespojuje se s žádnou vládou. Tady jde však o něco jiného. Nový projekt prozatímní ředitelky Ústavu ukazuje, že chce podstatně změnit jeho poslání. Jde o změnu politického směřování před sametovou revoluci. Koresponduje to s vyjádřeními některých komunistických zastupitelů v krajích, kteří mluví o potřebě zásadně změnit výuku novodobých dějin ve školách, kde se mají ukazovat zásluhy komunismu. Tady církev mlčet nemůže.

Jiří Paroubek a mnozí další se v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním státu a církví už dříve obrátili na papeže Františka, aby se k této záležitosti vyjádřil, jelikož i oni mají pocit, že tento krok odporuje papežovým slovům o skromnosti a pokoře…

Promiňte, ale takovou demagogii nemohu brát vážně. Až si poslanci sníží platy na úroveň platů duchovních, pak budou mít morální právo nás poučovat o chudobě. Jinak musím brát jejich útoky na církev jako rozněcování náboženské nesnášenlivosti.

 

Celý rozhovor viz:

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Arcibiskup-politikum-Snizte-si-plat-na-uroven-fararu-Pak-mluvte-o-chude-cirkvi-269326