Já nechci nechat

 sebou manipulovat "

 

Ale Duch je jako vítr,

který chce volně vát volně a svobodně,

být plný překvapení 

 

 

Chci jasné dohody,

bez dohod přátelství není  

Já nechci Bohu podepsat

žádný bianko šek.

 

Ať se mnou Bůh nehýbá,

to už jsem jasně řek'."

 

Ale tehdy to bylo jinak...

 

Maria klečí, modlí se

ve všech kostelích světa

a anděl k ní

tiše a jemně slétá:

Moc Nejvyššího tě zastíní

a Duch Svatý na tebe sestoupí...

 

A ona počala 

z Ducha Svatého

Boha a člověka.

A v něm i nás všechny.

Nás všechny. Nás každého.