Útvar pro potírání organizovaného zločinu rozjel velikou razii v kancelářích i vilách a úřadech i bankách... Co zejména politiky z opozice nejvíc zaujalo: policisté vtrhli po nočním zasedání vlády i do samotné Strakovy akademie. Jistě skutečnost bezprecendentní. Ale zcela precendentní už je, že nejvíc křičí ti, kdo mají ještě víc másla na hlavě: předseda komunistické strany žvaní o ohrožení parlamentní demokracie, podnikatel s poslaneckou legitimací Vít Bárta skuhrá o korupci, jako by si snad doopravdy myslel, že všichni už zapomněli na jeho „etický kodex“, podle kterého je politika investice, která se mu musí vrátit & vyplatit...

Žádný hrdina ovšem není ani Petr Nečas. Sedmnáct hodin – jak spočítali pilní politici z opozice – mu trvalo, než předstoupil před kamery a mikrofony a děl asi toto: Mám plnou důvěru ve vyšetřování orgánů činných v trestním řízení – i když se chovají nedůvěryhodně, a mám i plnou důvěru ve své spolupracovníky, i když je ty důvěryhodné orgány pokládají za zločince...

Historikové se vcelku shodují na tom, že Ludvík XVI. zpečetil svůj pád vlastně už ve chvíli, kdy se rozhodl svolat Generální stavy... Kdyby Michail Gorbačov nevyhlásil svůj program liberalizace komunismu, mohla by možná sovětská diktatura existovat dodnes – díky Bohu za to, že tomu tak není!!!! Obecně platí, že diktatury padají chviličku poté, co se rozhodly trochu se upevnit tím, že maloučko povolí... V hrázi nesmí být žádná prasklina – ani ta nejmenší, jinak ji se voda rozvalí – jelikož není v přehradě nikterak dobrovolně a ráda by tekla volně a svobodně...

Je nespornou zásluhou Petra Nečase, že svůj boj proti korupci bral, alespoň zpočátku, vážně. A za jeho vlády se policie a státní zastupitelství zbavily obav a strachu z vyšetřování. Ovšem korupce v české společnosti už nabyla podobu systému a Petr Nečas, pokud to nevěděl, záhy si uvědomil, že nemůže vládnout v této zemi a nebýt součástí korupčního systému. (A nedošlo-li to snad jemu samotnému, řekla mu to zcela zřetelně Jana Nagyová.) Za Petra Nečase se policie a státní zastupitelství zbavily obav z vyšetřování – a to nemohlo nesemlít nakonec i jeho...