Po několika měsících Františkova pontifikátu je ještě příliš brzy na to, říct, zda se mu podaří přejít od lákavého symbolismu ke skutečným strukturálním změnám.“

Co?!? Ještě jednou: „Po několika měsících Františkova pontifikátu je ještě příliš brzy na to, říct, zda se mu podaří přejít od lákavého symbolismu ke skutečným strukturálním změnám.“

Nějak tomu nerozumím. Co je to „lákavý symbolismus“? Už se někdy u papeže něco, co by se dalo takto nazvat, objevilo? „Už bylo načase,“ to je název odstavce. „František a znovuoživení vize Druhého vatikánského koncilu,“ to je podnadpis. Páni! Já žila v domnění, že poslední koncil je už plně v životě – ne jenom pokud jde o mši: na jinou mši si už ani nevzpomenu; o jáhnech nemluvím jako o neexistující eventualitě; jednoduché závoje místo ozdobných klobouků na hlavách řeholních sester, to už taky není nic nového. A tak dále... Nový pokoncilní Katechismus katolické církve mám v ruce – a … a už se mu pomalu ani nehodí říkat „nový“.

Zkrátka mám dojem, že jsem buď vylezla z pralesa, kam jsem na posledních pár desetiletí zalezla, nebo naopak jsem právě do pralesa nahlédla… Ještě jsem pro jistotu zkontrolovala datum časopisu, v kterém toto vše čtu: že pár měsíců pontifikátu… Článek je skutečně v Katolickém týdeníku, číslo 47, letošního ročníku a je v příloze Perspektivy a jmenuje se Misijní papež a misijní církev. A kdo je autor? Jakýsi Richard Gaillardetz. Musím se podívat na internet, zda se tam o něm něco dozvím, nikdy předtím jsem se s tím jménem nesetkala… Professor of Catholic systematic theology at Boston College. A dál? V roce 2008 napsal, že Barack Obama je „pro-life kandidát“, a to proto, že podporuje finanční příspěvky pro chudé rodiny, které „čelí neplánovanému rodičovství“ – říkají stránky Hnutí pro život. Je to jeden z těch teologů, kteří se ohánějí „duchem koncilu“ bez ohledu na koncilní texty, ve kterých postoje, jež tito lidé hlásají, nejsou k dohledání.

Takže skutečné strukturální změny by rád... A co ještě píše? „Bude tento papež přepisovat kontroverzní články církevní nauky? Ne, nebude – ale to není způsob, jakým by se nauka měnila. Nauka se mění, když se mění pastorační kontext…“ A tady je jasné slovo: „Někteří tvrdí bez obalu, že ženy se ordinace nedočkají a homosexuálové jsou i nadále považováni za vnitřně neuspořádané.“

Takže by měli nakonec pravdu ti, kteří mi tvrdili, že pokud jde o pontifikát současného papeže, provolávání slávy se časem změní na „Ukřižuj“? A že by pod heslem misijní církev?? Zatím to Gaillardetz s papežem ještě nevzdává, ještě doufá v „reformu“ a změnu nauky katolické církve. Ale až zjistí, že termín „kultura setkávání“, jak jej chápe on (relativismus a následné opouštění nauky) a jak jej chápe papež (šíření nezměněné nauky), znamená věci odlišné a neslučitelné – co udělá? Naštve se? A jak?

Naštvou se?