Sleduji dění na Ukrajině a okolo Ukrajiny a mám strach.

Neoznačení rusky mluvící ozbrojenci obsadili klíčové strategické body na Krymu, který je (a ani Rusko to nemůže popírat) integrální součástí Ukrajinské republiky. Kdo asi jsou tito ozbrojenci? Možná, že přiletěli z Islandu – a proto hovoří rusky. A pak už přistáli na Krymu přímo nové jednotky ruské armády. A ruské obrněné transportéry bez zábran opouštějí základnu v Sevastopolu (což je jasným porušením smlouvy o pronájmu základny) a projíždějí krajem. Regionální autonomní vláda Krymu, která ovládá prakticky celý poloostrov, odmítla poslušnost současné vládě v Kyjevě a požádala Rusko o ochranu. O ochranu před kým? Ohrožuje snad někdo rusky mluvící ukrajinské občany – a ruské občany na Krymu? Jak? Věřím, že rusky cítící obyvatelé Krymu pociťují obavy: už měsíce je ruští agitátoři přesvědčují, že ukrajinští fašisté a ultranacionalisté se je chystají začít vraždit...

Ale zatím na Krymu operují jen ruská vojska. Jsme svědky další ruské agrese vůči sousední nezávislé zemi – a více méně váhavé reakce světa na tuto agresi.

Jediné řešení je, aby ruské jednotky, které nejsou trvale dislokovány na sevastopolské základně, ihned opustily území Ukrajiny, konkrétně Krymu, a vojska ze základny se vrátila za její ploty. A svět by měl sankcemi všeho druhu Rusy ke stažení vojáků donutit.

Jinak je otázka: kdo bude další na řadě? Kde ruští agitátoři zfanatizují místní ruskojazyčnou menšinu – a pak pošlou vojska na její „ochranu“? V Estonsku? V Moldávii? V Karlových Varech?