Připomínám některé teze soudobé sovětské zahraniční politiky Ruska, a to pouze ty, které nacházejí oporu v Komunistické straně Čech a Moravy a částečně i v České straně soiálnědemagogické (například poslanci Huml, Foldyna, exposlanec viceombudsman Křeček a další).
1. Vláda kterékoliv země, která získá důvěru parlamentu zvoleného ve svobodných volbách, je legitimní, pokud se líbí Moskvě (například ukrajinská vláda před sesazením prezidenta Janukovyče); vláda, která se Moskvě nelíbí, je naopak nelegitimní, i když získá důvěru téhož parlamentu (jako například současná ukrajinská vláda premiéra Arsenije Jaceňuka). Žádný parlament na světě totiž nemá právo odvolat vládu, která se líbí Moskvě, a schválit jinou. Pokud to udělá, jedná se o nelegitimní puč.
2. Jakékoli území, kde žijí Rusové, ať již s Ruskou federací přímo sousedí, anebo nesousedí (jako například Krym), je vždy potencionální součástí Ruské federace. Ruská federace samozřejmě nechce obsadit žádné cizí území, ale musí se zastat Rusů v zahraničí, kterým hrozí násilí, jako je například genocida nebo to, že se by se museli učit jazyk země, kde žijí.
3. Pokud ruská vojska vstoupí na území cizího státu, není to v žádném případě agrese, nanejvýš krize a je třeba ji řešit jednáním, a to tehdy, pokud druhá strana uznává nároky Rusů. Agrese se mohou dopouštět pouze kapitalistické státy a to Rusko není, i když tam vládne ten nejtvrdší kapitalismus.
4. Smlouvy, které Ruská federace podepíše s jinými zeměmi, samozřejmě platí na věčné časy a nikdy jinak, ale jen v případě, že u moci ve druhé smluvní zemi je vláda, která vyhovuje Moskvě; pokud druhá smluvní strana má názory, jaké Ruské federaci nevyhovují, není Ruská federace vázána žádnou smlouvou, kterou podepsala. To platí zejména pro smlouvy, jimiž Ruská federace garantovala územní celistvost sousedního státu. OSN, OBSE a další mezinárodní organizace nemají právo vměšovat se do ruských záležitostí, ledaže by to snad bylo v ruském zájmu.
5. Ruský voják je ruský voják, pokud nese na uniformě ruské vojenské označení; nemá-li voják toto označení, jedná se o vojáka domobrany toho státu, na jehož území se zrovna pohybuje a střílí.