D i a l o g y     o     R o m e c h

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Baláž

Je naše společnost rasistická? Nepochybně ano.

Pan Maláč

Jak to, že ano? Je jisté, že rasistická není!

Pan Baláž

I naše soudy, které nejsou příliš uspěchané v tom, aby u nějakého trestného činu uznaly rasovou motivaci, přiznaly tento "statut" už desítkám mordů. Česká republika je zemí, kde lidé umírají kvůli barvě své pleti. Zahnáni do řeky a v ní udržováni, dokud se neutopí (Písek); utlučeni baseballovou pálkou přímo ve svém bytě (Svitavy).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maláč

Romové kradou.

Baláž

Jistěže kradou. Kdo u nás nekrade?

Maláč

Cikáni však kradou víc. Neznám u nás v Ústí nad Labem nikoho, koho by alespoň jednou neokradli.

Baláž

Nerom Vladimír Železný, tím že kvůli úspěchu svých intrik kontroloval orgány státu, které měly kontrolovat jej - dokázal zmarnit zahraniční investici, již potom musel český stát po - právem - prohrané arbitráži nahradit; každý z nás, včetně nemluvňat, jsme zaplatili 10 000 korun - koho kdy okradl některý Rom o tolik peněz? Na vytunelované banky sanované státem každý z nás vynaložil asi 45 000 korun; kolik bylo Romů mezi bankovními lupiči ne s maskou, ale s úsměvem na tváři a v drahých oblecích?

Maláč

Pro Romy je však "krádež jednou z historických forem obživy" - to neříkám já, to řekla PhDr. Jana Horváthová z Romského muzea v Brně!

Baláž

Romové prošli přetěžkou cestu. Bylo jen jejich vinou, že někdy neměli jinou možnost obživy něž vyhrabávat pohřbené mršiny infikovaných zvířat - nebo, zas jindy, krást?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maláč

Vám to připadne jako maličkost, protože vy jste mezi nima nežil: jsou hluční. Musejí se nám přizpůsobit. Nejen v tom, ve všem. Jejich historie a kdovíco, to mě nezajímá. Žijí mezi námi, musejí se přizpůsobit. Tohle je naše zem, oni sem přišli?

Baláž

O Slované sem nepřišli? Ti jsou tu snad od stvoření světa?

Maláč

Romové jsou prostě v menšině. Menšina se většině musí vždycky přizpůsobit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Baláž připomněl:

Zanedbáváme (klidně) veliké vnitroetnické rozdíly mezi nimi. Kdo ví, že ne ostatní naši Romové, ale jen Olaši do 50. let kočovali; jen Olaši si dodnes udrželi romštinu - tu svoji - jako živý a denně a důsledně mluvený jazyk. Ale ostatními Romy hluboce pohrdají. Nezajímáme se o tyto věci. A při tom je možné, že také podle vztahu k Romům nás bude jednou, na konci časů, soudit Bůh. Kdo z nás má přátele mezi Romy? Kdy jste měli doma na návštěvě Roma? Potkáváme je denně, ale nevíme nic o nich. O jejich kultuře, o jejich zvycích - někdy velmi exotických - o jejich pojetí solidarity, morálky? Kdo si připouští romský holocaust, zorganizovaný i za spolupráce českých četníků? I kdyby Romové nám (jako bílým, když už to chcete brát rasově?) udělali cokoli, je to nic proti tomu, co jsme udělali my bílí (když už to budete brát rasově) jim, když jsme je ve čtyřicátých letech soustavně vyvražďovali - a málem vyvraždili? Co bylo trapnějšího, než tahanice o to, zda památník, nebo prasečák v Letech u Písku!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Maláč ještě řekl:

Jsou mi prostě nepříjemní. Když sedím v kině a vedle si sedne cikán, moc zvažuju, jestli mi ta vstupenka stojí za ty prachy, abych seděl celý film vedle cikána. Jestli nemám odejít a koupit si lístek na jindy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Novák k tomu dodal:

Rozumíte, já nejsem žádný rasista, mně nevadí černoch, ale Rom teda ano; ne kvůli barvě pleti, nebo rase, nebo tak něčemu, ale kvůli tomu, jak se chová. Slušný Rom, rozumíte, slušný Rom, proti tomu pranic nemám; ale musí mi prokázat, že je slušný, to jistě pochopíte.

Pan Baláž

?ne, to nepochopím. Kdo komu dal komu právo na presumpci viny vůči jedné skupině lidí?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baláž

K romské národnosti se přihlásila jen menšina Romů; máme tedy Romy jako národnost a Romy jako označení etnického původu. V romské sociální škole v Kolíně se učí i romština; pro velkou většinu mladých Romů je to ten nejtěžší předmět. Svou řeč už neumějí, trápí se se slovníkem a česky při tom na romštinu nadávají?

Maláč

To je dobře, že už se začínají trochu asimilovat?

Baláž

Chlubíme se národním obrozením, učíme se o germanizaci; sami jsme, jen tak mimochodem, zbavili jazyka celý jeden národ uprostřed nás.

Maláč

To přece nemůžete srovnávat! My jsme mněli Jana Husa a Komenského a Cikáni ani neuměli psát!

Baláž

Ano. Teď jste promluvil právě jako rasista.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Baláž rozhovor uzavřel:

Jeden můj známý, Rom, se přestěhoval z malého města do Brna; v Brně získal práci, s níž spojoval velké naděje. První den v novém městě nastoupil do tramvaje. Starší paní, jež seděla na sedadle proti vchodu, zareagovala, sotva jej uviděla: chytila svoji kabelku a přitiskla si ji na prsa, pevně ji svírala oběma zkříženými pažemi, doku můj známý zase nevystoupil. Ať měla ta paní jakékoli zkušenosti (a jistě je měla?), v tu chvíli se dopustila křivdy. "Nikdy jsem nikoho neokradl," řekl mi můj známý, šokovaný zážitkem z tramvaje. "Jak k tomu přijdu, že chodím po ulicích a pro barvu své pleti jako bych nosil na čele cejch: POZOR, ZLODĚJ! Nikdy jsem nikoho neokradl. Kdo nezkusil žit s takovýmto cejchem, neví, o čem mluvím." - Každý Rom právě tak jako každý člověk na světě má svaté právo na bianko šek důvěry? To nejhorší ve vztahu k Romům je - generalizace. Jak řekneme: "Cikáni kradou," dopouštíme se násilí na těch, kteří nekradou. A je jich většina. I kdyby nebyla, i kdyby nekradl jen jeden, má právo na důvěru a slušné zacházení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

připravil František Schildberger